Rodiny s dětmi v nouzi

41 3 děti

sbírkové konto 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.

Pomáháme rodinám s dětmi v nouzi, podporujeme funkčnost rodiny a předcházíme tak odejmutí dětí do ústavní péče.

Potřebujeme rozšířit zázemí o místnost pro jednání s klienty. Cena přístavby: 800 000 Kč Číslo účtu 1201207379/0800 VS 4700

Zvažujete podporu Charity a chcete vědět více? S paní ředitelkou se Vám rádi budeme osobně věnovat.

Vojtěch Gottwald

Tel.: 733 161 618
fundraiser, péče o dárce