Děkujeme za pomoc, děkujeme za roušky
23. března 2020 Oblastní charita Pardubice

Děkujeme za pomoc, děkujeme za roušky

Poděkování patří Nikole Joštové a všem osobám,které s ní spolupracují na výrobě roušek. Dále patří poděkování Jardovi Havlíkovi a jeho skvělé manželce. Velké díky patří také všem rodinným příslušníkům sociálních pracovnic střediska Služeb pro rodiny s dětmi,kteří se nám snaží pomoci z vlastních zdrojů (babičky, sestry,maminky atd.). Zapojila se i naše klientka ze Služeb pro pěstouny,která nám k dnešnímu datu vyrobila 70 roušek. Díky všem těmto osobám můžeme vykonávat svou profesi i nadále.

 

PhDr. Karolína Rumlová

PhDr. Karolína Rumlová

vedoucí sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny
Tel.: 777 296 826 E-mail: 6lvvRbenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p