Charitní služba osobní asistence na Pardubicku

Poslání

Pomáháme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, zvládat každodenní dovednosti a úkony. Podporujeme klienty v tom, aby mohli žít podobným způsobem, jako jejich vrstevníci. Službu poskytujeme v přirozeném prostředí klienta, podle zákona o sociálních službách.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

 • osobám se zdravotním postižením od 1 roku
 • osobám s chronickým onemocněním od 1 roku
 • seniorům

Sociální službu osobní asistence nelze poskytnou osobám v těchto případech:

 • osobám, které jsou soběstačné
 • osobám s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví zaměstnanců

Cíle poskytované sociální služby

 • klient žije ve svém přirozeném prostředí plnohodnotným životem,
 • klient se zapojuje do společenského života stejným způsobem jako jeho vrstevníci.

Základní zásady poskytované sociální služby

 • vycházíme z křesťanských principů
 • respektujeme jedinečnost každého
 • chráníme soukromí našich klientů
 • každému poskytujeme službu podle jeho potřeb
 • klademe důraz na odbornou způsobilost našich pracovník

Kdy a kde je služba poskytována

 • sídlo sociální služby je na adrese - V Ráji 732, 530 02 Pardubice 
 • služba je poskytována terénní formou v domácnostech klientů 
 • denně 6:30 – 21:30 hodin na území okresu Pardubice

Základní činnosti v Charitní službě Osobní asistence na Pardubicku

 • péči o sebe (oblékání, pohybu, manipulaci s předměty)
 • osobní hygieně
 • přípravě a podání stravy
 • zajištění chodu domácnosti (úklidu, nákupu)
 • výchově a vzdělávání (včetně péče o dítě)
 • aktivizačních činnostech (trávení volného času)
 • cestách mimo domácnost (doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou, …)
 • zprostředkování dalších běžně dostupných služeb (pomoc při vyřizování různých záležitostí)

Vybrané dokumenty Charitní služby osobní asistence ke stažení a náhledu

Úhradovník Osobní asistence

Veřejný závazek

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností