Osobní asistence

Osobní asistence

Naším posláním je pomáhat dětem, dospělým i seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a nachází se v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení. 

Pomoc „šitá na míru“

S pomocí osobní asistentky můžete dělat to co Vaši vrstevníci, to co Vás baví, co Vás naplňuje. Pomoc je vždy individuální, „šitá na míru“ Vaší osobě, je zaměřená na podporu zkvalitnění života a kompenzaci omezení. S naší asistentkou můžete jít za sportem, sami sportovat, za kulturou, na výlety, navštívit místa pro potěšení, pohlazení duše.

Nejen pro seniory

Osobní asistentka může doprovázet a podporovat Vaše dítě v čase výuky ve škole, ve školní družině, nebo pouze do školy doprovázet.

Asistentka pomáhá dítěti s aktivizací v domácím prostředí, s přípravou do školy, s úkoly a ideálně se stává „parťákem“ a kamarádem i v čase pobytu například na hřišti a při volnočasových aktivitách.

S úctou, respektem, ochotou a empatií

Osobní asistentka je člověk, který je partnerem a vždy přistupuje k Vaší osobě s úctou a respektem, ochotou a empatií. Se schopností naslouchat, umět pomoci, popradit a společně s Vámi se zamýšlí nad řešením Vašich jednotlivých potřeb.

 

Osobní asistentka mimo úkonů zajišťujících péči o vlastní osobu pomáhá s běžnými úkony v domácnosti.

 

 
 

Doprovázíme na úřady, pomáháme při uplatňování práv našich klientů.

První kontakt pro zájemce o službu

775 296 849 nebo 731 452 136

Charakteristika služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb

Dokumenty (Úhradovník, Veřejný závazek, Pravidla pro podávání a vyřizování stížností, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Modelová smlouva o poskytování sociální služby)

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016513

Realizací projektu dojde k nákupu 20 nízkoemisních automobilů, které budou sloužit pro poskytování charitativní pečovatelské služby a služby osobní asistence. Tyto sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Cílem projektu je zajištění poskytování terénních sociálních služeb.

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: "Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství" a specifického cíle 6.1 REACT-EU, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

 

Bc. Hana Včelová, DiS.

Tel.: 466 335 026, 731 452 136
sociální pracovnice pečovatelské služby a osobní asistence Pardubice