Paliativní ambulance

Paliativní ambuance

Paliativní ambulance je určena pacientům s pokročilým vážným onemocněním, kteří potřebují řešit obtíže způsobující bolest, dušnost, potíže s trávením apod., ale i psychické problémy (úzkost, deprese či delirium), jejichž léčba přesahuje možnosti ošetřujícího nebo praktického lékaře. 

AMBULANCE - středa 10 - 16 hodin

TERÉNNÍ SLUŽBA - po dohodě

 

nám. T.G. Masaryka 29, Holice 534 01

Vedoucí lékař:

MUDr. Barbora Červíčková, paliatr

Kontakt a objednání: Markéta Vašková, 775 296 830, vaskova@charitapardubice.cz, nám. T.G. Masaryka 29, Holice 534 01

Ambulanci mohou využít i pacienti, kteří postupují aktivní léčbu, ale chtějí svou situaci zkonzultovat s odborníkem na paliativní medicínu, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality života vážně nemocných.

Lékař na základě vyšetření doporučí plán péče, který bude respektovat přání pacienta a jeho blízkých, kteří o něj pečují. Součástí plánu jsou i doporučení pro situace, kdy dojde k vážným komplikacím (zhoršení zdravotního stavu pacienta i výpadek pečujícího).

Z ambulantní návštěvy je vyhotovena lékařská zpráva, jejíž kopii vyšetřený pacient obdrží.

Paliativní ambulance Holice

Pacienti ambulance mohou využít i služeb psychosociální a duchovní podpory Domácího hospice Andělů strážných.