Pozvěte dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí na tábor
15. července 2021 Služby pro rodiny s dětmi

Pozvěte dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí na tábor

Jako každý rok za pomoci dobrovolníků připravujeme pro děti klientů Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, letos již pátý, nízkonákladový příměstský tábor. Abychom mohli dětem dopřát zábavu, poučení a dobrodružství, které zažívají jejich vrstevníci, prosíme o pomoc s finančními náklady na stravu, dopravu a vstupné pro děti.

Náklady na jedno dítě činí 850,- Kč na celý tábor, budeme však rádi za jakoukoliv pomoc na sbírkovém účtu Oblastní charity Pardubice 2800235245/2010, do poznámky, prosím, uveďte příměstský tábor.

Na konci srpna se s Vaší pomocí mohou děti ve věku od 5 do 15 let těšit na dobrodružství i poučení na příměstském táboře s názvem Kouzlo starých řeckých bájí a pověstí. Čeká je poznávání, posilování sebedůvěry i přátelství.

Kateřina Pospíšilová, organizátorka příměstského tábora, nabízí dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí krom této tradiční prázdninové akce také každotýdenní setkávání v charitním Klubu dětí.

Dobrovolnice Jana Mikulecká, která při pořádání nízkonákladového příměstského tábora pomáhá již poněkolikáté, uvádí: „Jelikož jsou moderní technologie čím dál tím větší součástí našeho života a v podstatě urychlují celý náš život, tak se velký a mocný čas rozhodl dát lidem malou lekci, aby jim připomenul, že život je i o něčem jiném. Zakleje tedy nás a naše malé táborníky v čase. Budeme mít přesně pět dní na to, abychom splnili výzvy dané časem a mohli se vrátit zpátky do našeho století. Doba, kterou pro nás velký čas stanovil je doba starověkého Řecka, jehož moudrost a mytologie je nejen zajímavá, ale v jisté míře i poučná.“

Děti tak čeká výlet do historie se vším všudy. Budou nosit tradiční řecké tógy, vyrábět sochu Minotaura, luštit hlavolamy a a nejen v labyrintu v kukuřičném poli hledat to „důležité“. Řeckými atlety se stanou v Olympijském parku v Pardubicích, v Hradci Králové navštíví interaktivní výstavu Labyrint divadla Drak. Nebude chybět i závěrečný velký oheň, opékání buřtů a zpívání s kamarády při kytaře.