Potravinová pomoc potřebným potřebnější
19. května 2020 Sklad Potravinové pomoci

Potravinová pomoc potřebným potřebnější

Oblastní charita Pardubice provozuje sklad Potravinové pomoci a zároveň je spolu s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové a Oblastní charitou Nové Hrady zakládajícím členem Potravinové banky Pardubice. Díky úzké spolupráci těchto dvou subjektů můžeme poskytovat potravinovou pomoc potřebným na Pardubicku.

Potraviny a drogerie jsou vydávány na základě poukazu vystaveného na doporučení sociálních pracovníků neziskových i státních institucí.