JAK MŮŽETE PODPOŘIT ČINNOST NAŠÍ CHARITY

 

Mobilní hospic

Rodiny pečující o těžce nemocné a umírající blízké můžete podpořit zasláním příspěvku na sbírkové konto 2300796054/2010 u Fiobanky, a. s. Váš dar použijeme k zajištění domácí hospicové péče a pořídíme vybavení a zdravotní pomůcky, které jsou nezbytné pro její výkon a nejsou propláceny zdravotní pojišťovnou.

  • Osobní vůz k přepravě členů hospicového týmu do domácnosti umírajícího – 210 000 Kč
  • Oxygenátor (koncentrátor kyslíku) – 26 000 Kč
  • Dávkovač morfia k tlumení bolesti – 35 000 Kč
  • Polohovací lůžko – 20 000 Kč
  • Antidekubitní matrace (proti proleženinám) – 5 000-7 000 Kč
  • Odsávačka – 5 000 Kč

Kontaktní osoba: Vojtěch Gottwald (tel.: 733 161 618, e-mail: gottwald@charitapardubice.cz)

Domácí hospicová péče

Ilustrační foto: Dita Valachová

 

Rodiny s dětmi v nouzi

Pomozte rodinám s dětmi v tíživé životní situaci zasláním příspěvku na sbírkové konto 2800235245/2010 u Fiobanky, a. s. Ročně podporujeme okolo 120 dětí. Především se jedná o:

  • Dárky pro děti (narozeniny, Vánoce, 300 Kč / dítě)
  • Akce pro děti – dětský den (15 000 Kč), Mikuláš (7 000 Kč)
  • Školní pomůcky (200-500 Kč / dítě)
  • Výchovně vzdělávací hry pro děti

Kontaktní osoba: Vojtěch Gottwald (tel.: 733 161 618, e-mail: gottwald@charitapardubice.cz)

Pomoc rodinám s dětmi

Obnova vozového parku

O naše klienty pečujeme převážně v jejich domácím prostředí. K tomu potřebujeme vlastní vozový park, který je nutné pravidelně obnovovat. Proto rádi přijmeme darem funkční osobní a užitkové vozy k zajištění pomoci potřebným. STK podmínkou.

Kontaktní osoba: Vojtěch Gottwald (tel.: 733 161 618, e-mail: gottwald@charitapardubice.cz)

Podpořte naši činnost

Další možnosti pomoci

Na dary je potřeba vyhotovit darovací smlouvu (u běžného účtu vždy, u sbírkového konta na vyžádání). Kontaktní osobou je náš fundraiser Vojtěch Gottwald (tel.: 733 161 618, e-mail: gottwald@charitapardubice.cz).


Děkujeme všem spolupracujícím úřadům, organizacím, dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a příznivcům, kteří nás jakýmkoli způsobem podpořili a podporují v našem úsilí.

Děkujeme všem dárcům za podporu.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS