Odlehčovací služby Červánky

Odlehčovací služby Červánky

Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své blízké, kteří jsou odkázáni na jejich péči, potřebují  také prostor a čas pro řešení vlastních problémů či vlastní odpočinek a relaxaci. Odlehčovací služby jsou často jediným řešením, pro pečující rodiny a jednotlivce, aby mohli své milované blízké na potřebný čas svěřit do péče lidskému a odborně vzdělanému personálu Charity.

 

Ambulantní odlehčovací služby Červánky v Mikulovicích

Pobytové odlehčovací služby Červánky v Třebosicích

Pobytové odlehčovacích služby Červánky v Pardubicích 

Terénní odlehčovací služby Červánky 

 

Charakteristika služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb

Vybrané dokumenty Charitních odlehčovacích služeb Červánky - Úhradovník, Žádost o přijetí, Modelová smlouva, Vyjádření lékaře, Souhlas se zpracováním údajů, Domácí řád, Veřejný závazek, Formulář stížností, Pravidla pro podávání a vyřizování stížností - klienti.