Odlehčovací služby Červánky

 Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své blízké, kteří jsou odkázáni na jejich péči, potřebují  také prostor a čas pro řešení vlastních problémů či vlastní odpočinek a relaxaci. Odlehčovací služby jsou často jediným řešením, pro pečující rodiny a jednotlivce, aby mohli své milované blízké na potřebný čas svěřit do péče lidskému a odborně vzdělanému personálu Charity.

Ambulantní odlehčovací služby Červánky  MIKULOVICE

Pečujeme o klienty, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami doma v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, odpočinout či chodí do zaměstnání.

Pobytové odlehčovací služby Červánky TŘEBOSICE

V rodinném prostředí bývalé fary v Třebosicích poskytujeme pobyt, od jednoho noclehu po dobu tří měsíců, klientům, o které se rodina nemůže starat v době vlastní nemoci, dovolené či vlastního nezbytného odpočinku. Zajišťujeme komplexní péči, včetně péče zdravotní.

Pobytové odlehčovacích služby Červánky PARDUBICE 

V přátelském prostředí rodinného domu v Pardubicích v ulici V Ráji zajišťují péči, stravu a  ubytování od jednoho dne a noci až na maximální dobu třech měsíců klientům, o které se rodina nemůže starat v době vlastní nemoci,  dovolené či vlastního nezbytného odpočinku. Zajišťujeme komplexní péči, včetně péče zdravotní.

Terénní odlehčovací služby Červánky 

Cílem této služby je poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku a zároveň umožnit klientovi zůstat v domácím prostředí.

 

Krizové lůžko okamžitého přijetí

Jde o službu pro pečující, kteří zcela náhle ze zdravotních důvodů nemohou o svého blízkého pečovat a nikdo jiný v rodině je nedokáže v této péči rychle zastoupit.