Domácí zdravotní péče

Charitní ošetřovatelská služba Holice

  • Na základě předpisu praktického lékaře  zajišťujeme profesionální zdravotní péči poskytovanou v domácím prostředí, hrazenou zdravotními pojišťovnami
  • Denně, 7 dní v týdnu
  • Pro akutně i chronicky nemocné, pro lidi po hospitalizaci z důvodu úrazu, operace, cévní mozkové příhody, pro seniory...Charitní ošetřovatelská služba Pardubice

 

 

Zajišťujeme

odběry krve, aplikace injekcí a inzulínu, infuze, zavedení a výměny močové cévky, převazy ran, léčba a prevence dekubitů, měření krevního tlaku, vyšetření glukometrem, rehabilitace, ošetřování kolostomií, urostomií, tracheální kanyly a další úkony komplexní ošetřovatelské péče

 

Služby poskytují odborně vzdělané sestry s praxí

ze středisek Charitní ošetřovatelské služby Pardubice a Holice.

Zuzana Cepková

Tel.: 731 646 803
vrchní sestra Domácí zdravotní péče Pardubice

Michaela Hlávková

Tel.: 731 619 791
vrchní sestra Domácí zdravotní péče Holice

Lea Moravcová

Tel.: 734 435 289
staniční sestra Domácí zdravotní péče Pardubice

Jitka Vaňková

Tel.: 777 296 822
staniční sestra Domácí zdravotní péče Holice