Rodinné centrum DaR Luže

Pravidelné akce

  • Hrátky s batolátky pro maminky s dětmi. Programu předchází klub Mamiňáček. Probíráme téma výživy, zdravotní péče, podpory rodičovských kompetencí a činností spojených s mateřstvím a péčí o dítě.
  • Klub Otazník pro školáky a předškoláky. Diskuze a besedy na téma patologických jevů - šikana, záškoláctví, neúspěch ve škole, agrese... Součástí je rukodělná tvorba.
  • Promluv pohybem pro seniory - přednášky fyzioterapeutky o projevech stáří, soužití generací, výchově vnoučat, předávání hodnot. Součástí je realaxační cvičení, zdravotní výuka a snížení izolace seniorů.
  • Vaření s písničkou pro maminky s dětmi - zdravá strava a recepty vhodné pro děti. Pod dozorem děti pokrmy připravují a rozvíjejí manuální dovednosti. Součástí je diskuzní klub Aby malé bylo velké o důležitosti výchovných a vývojových podnětů či beseda s lektorkou o návratu do zaměstnání po mateřské dovolené.
  • Výuka hry na zobcovou flétnu pod vedením lektorky a studentů gymnázia.

Hrátky s batolátkyKlub otazníkVaření s písničkou

Další aktivity 

Cyklus Babičko, dědečku nauč mě… (například tančit charleston, plést na stroji, vyrábět krmítka, plést pomlázku, háčkovat, paličkovat...) zaměřený na předávání tradiční dovedností. Snížujeme izolaci seniorů, a učíme vážit si dovednosti a moudrosti starších.
Den Země, Den dětí a Den Charity ukazující na nutnost navzájem si pomáhat a nebýt lhostejní.
Podporujeme udržení lidových tradic - masopustní průvod, vynášení Morany, lampionový průvod a další akce pro občany města i pacienty Hamzovy léčebny.
Dva běhy příměstského tábora, zaměřené na jiná téma pro chlapce i děvčata.
Velikonoční a Adventní dílny.
Přednášky a besedy nejen o výchově a vývoji dětí - Beseda pro těhotné, Beseda o kojení, Staráme se o své blízké - skloubení péče o prarodiče a malé děti, Hyperaktivní dítě, O očkování a nemocech, Cestujeme s dětmi, Motivace dětí, Domácí násilí a stalking, První pomoc, Babičky čtou dětem a další.
Tatínkovo odpoledne - podporujeme roli otce, motivujeme upracované táty, aby se zastavili a trávili čas s dětmi.
Aktivita Žijeme v Luži sblížující hodnoty, tradice a zvyky romských a neromských obyvatel. Formou workshopů se navzájem poznáváme a věříme, že společně se od sebe můžeme mnohé naučit.

Facebookové stránky RC DaR  a  Webové stránky RC DaR

Pomoc romským rodinám

Pomoc romským rodinámV tomto projektu se snažíme o podporu a pomoc romské komunitě s cílem předcházet sociálnímu vyloučení a odstraňovat jeho důsledky. O jeho úspěšnosti svědčí vysoká účast a zájem o přednášky a kurzy, například: Rodina a komunita, vztahy mezi generacemi a lidmi v okolí, Moje životní dráha, co umím a co mohu dokázat, Jak najít práci, napsat životopis a uspět u přijímacího pohovoru, Co je důležité pro dosažení úspěchu ve škole a další z oblasti zdravovědy či práva. Dále v RC DaR probíhá praktický kurz šití, který musel být pro velký zájem rozšířen. Pod vedením lektorek se zde schází více než 10 žen a mnoho dětí. Komunitní pracovník Oblastní charity Ivan Červeňák nabízí romským dětem smysluplné trávení volného času a spolu s Veronikou Sýsovou dohlíží na školní docházku, pomáhá dětem s domácími úkoly a zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodiči. Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám. Činnost podporuje MPSV ČR, Oblastní charita Pardubice, Město Luže a Pardubický kraj.

Facebookové stránky projektu Pomoc romským rodinám

Mgr. Dominika Košnarová, DiS.

Tel.: 603 880 938
vedoucí Rodinného centra DaR v Luži