Aktuálně

Archiv Charitních novinVolná místa

Archiv

Galerie

Videa

Odběr novinek

Nová auta na Charitě díky Evropské unii
13. dubna 2023 Oblastní charita Pardubice

Nová auta na Charitě díky Evropské unii

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Konference paliativní péče
25. května 2023 Oblastní charita Červený Kostelec

Konference paliativní péče

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na konferenci paliativní péče pro všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Tematické zaměření příspěvků je na vzájemnou spolupráci mezi multidisciplinárním týmem, ošetřujícími lékaři a sociálními službami. Cílem je na příkladech z praxe poukázat na význam komunikace a jejího přínosu pro pacienta, pečující osoby i chod týmu.

Hledáme vedoucího Klubu dětí charitních Služeb pro rodiny s dětmi
4. května 2023 Dobrovolnické centrum

Hledáme vedoucího Klubu dětí charitních Služeb pro rodiny s dětmi

Pro děti klientů Sociálně aktivizačních služeb a Služeb pro pěstouny hledáme vedoucího Klubu dětí.

Seminář pro studenty "Chcete pracovat v sociálních službách!?"
28. dubna 2023 Oblastní charita Pardubice

Seminář pro studenty "Chcete pracovat v sociálních službách!?"

Oblastní charita Pardubice organizovala ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice, Praktickou školou SVÍTÁNÍ a Univerzitou Pardubice organizovala Oblastní charita Pardubice interaktivní a zážitkový seminář s názvem „Chcete pracovat v sociálních službách!?“.

Benefiční odpoledne pro hospic Charity s youtuberem Tarym
25. dubna 2023 Benefiční akce

Benefiční odpoledne pro hospic Charity s youtuberem Tarym

Ze srdce děkujeme SK Lázně Bohdaneč, Bohdanečské Sportovní Akademii a Petře Vytasil Krajíčkové za zorganizování benefiční akce s názvem Odpoledne s Tarym, Stáňou a Ariankou. Výtěžek ze vstupného podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice. Prostředky z benefice umožní nákup dalšího koncentrátoru kyslíku, který je častou nezbytnou pomůckou pro pacienty v terminálním stadiu nemoci.