Dobrovolnické centrum

Práce Oblastní charity Pardubice by se neobešla bez nezištné pomoci dobrovolníků, které vnímáme jako součást široké charitní rodiny.

S čím můžete jako dobrovolník pomoci?Dobrovolnické centrum

  • Práce s dětmi – doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, akce pro děti.
  • Volnočasové aktivity se seniory – procházky, rozhovory, čtení knih, luštění křížovek...
  • Jednorázové akce – Tříkrálová sbírka, Sbírka potravin, výroba adventních věnců, ples aj.
  • Jiné – šití kostýmů, technická výpomoc, roznos letáků.

Pokud chcete pomáhat spolu s námi, prosíme kontaktujte nás přímo, nebo prostřednictvím formuláře.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Dobrovolnické centrum

Firemní dobrovolnictví

Jsme rádi za podporu společensky odpovědných firem, které spolu s námi pomáhají formou dobrovolné práce zaměstnanců, kdy firma věnuje jeden či více pracovních dnů v roce a její zaměstnanci investují úsilí, energii, nápady...Odměnou je dobrý pocit ze smysluplné práce při pomoci potřebným.