Potravinová pomoc

Sklad Potravinové pomociPotraviny a drogerie z charitního skladu Potravinové pomoci pomáhají osobám nacházejících se v tíživé životní situaci. Tu se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou či odpovědnými úřady (např. městský úřad, ÚP ČR). Pomoc žadatelům je předávána vždy na základě sociálního šetření a po vydání „Poukazu na potravinovou a materiální pomoc“ humanitárním pracovníkem na výdejním místě Oblastní charity Pardubice v Pichlově ulici.

Pro doporučení klienta sociálním pracovníkem je třeba kontaktovat vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi Bc. Terezu Saifrtovou, DiS..

Děkujeme všem, kteří tuto formu pomoci potřebným podpořili při potravinových sbírkách a společně jsme pomohli těm, kterým nezbývají prostředky na to nejzákladnější. Oblastní charita ráda přijme trvanlivé potraviny do skladu pomoci potřebným, kontaktní osobou je Dana Hanovcová. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Informace pro poskytování potravinové pomoci

 

Dana Hanovcová

Tel.: 730 191 170
pracovnice skladu Potravinové pomoci

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

Tel.: 777 296 826, 461 100 445
vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi