Krizové lůžko okamžitého přijetí

Služba pro pečující, kteří zcela náhle ze zdravotních důvodů nemohou o svého blízkého pečovat a nikdo jiný v rodině je nedokáže v této péči rychle zastoupit.

Krizové lůžko je poskytováno maximálně na dobu 14 dní. Během této doby sociální pracovník ve spolupráci s rodinou, nebo sociálním odborem města a dalšími organizacemi hledá navazující adekvátní péči. V případě, že vše dobře dopadne a pečující se do 14 dnů uzdraví a situace to dovoluje, klient se z krizového lůžka vrací zpět do domácího prostředí.

V rámci této služby se platí ubytování, strava a péče dle úhradovníku stanoveného vyhláškou MPSV.

Pro koho je krizové lůžko určeno?

Pro osoby, které žijí v domácím prostředí a jsou závislé na péči druhé osoby v případě, že tato osoba náhle ze zdravotních důvodů nemůže péči poskytovat a péči v domácím prostředí není schopen zajistit ani nikdo další z rodinného či sociálního okolí klienta.

V těchto případech je potřeba kontaktovat sociálního pracovníka a vedoucího služby Roberta Vítka na telefonu 735 726 954, který situaci vyhodnotí a zajistí potřebné kroky k vyřešení akutní nepříznivé sociální situace. Krizové lůžko je pro všechny občany starší 18 let a žijící v Pardubickém kraji.

Kdy volat?

Telefonovat můžete každý všední den od 7:00 do 15:30.

V jakých situacích lze žádat o pomoc krizového lůžka?

V roce 2021 jsme například řešili situace, kdy si pečující zlomila ruku při úklidu, pečující si zlomil krček stehenní kosti, utrpěl výhřez ploténky, pečující fyzicky a psychicky zkolabovali vyčerpáním z dlouhodobé nepřetržité náročné péče. Museli jsme řešit situace, kdy pečující utrpěl mozkovou příhodu, infarkt i smutný případ, kdy pečující mladá osoba náhle zemřela a zůstala po ní zdravotně hendikepovaná dcera. Na řešení těchto akutních situací úzce spolupracujeme s Odborem sociálních věcí Magistrátu města Pardubic, ze zkušeností můžeme říct, že celková spolupráce i spolupráce s jednotlivými sociálními pracovníky je skvělá a společně se nám daří nalézat řešení i v mnohdy komplikovaných situacích.

 

Bc. Robert Vítek

Tel.: 735 726 954
vedoucí pobytových Odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice