Služby pro rodiny s dětmi

Děti patří do rodiny!

Nejlepším místem pro dítě je rodina - vlastní, pěstounská... Středisko Služeb pro rodiny s dětmi poskytuje širokou paletu sociálních, vzdělávacích, doplňkových a navazujících služeb pro rodiny s dětmi.

Naše služby jsou bezplatné.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

 

Kontaktujte nás, budeme se Vám rádi věnovat

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Pomáháme rodinám s dětmi v v tíživé životní situaci, které nezvládnou řešit samy. Za našimi klienty jezdíme především domů a pomáháme jim řešit problémy  například s bydlením, financemi, podporujeme je při vedení domácnosti a rozvoji rodičovských kompetencí.
  • Bezplatná služba sociální prevence je poskytovaná na Pardubicku, Holicku a Chrudimsku.
  • Smyslem služby je pomoci rodině dostat se z nepříznivé situace a naučit ji, jak se s problémy do budoucna vypořádat.
  • Rodinám poskytujeme odborné poradenství v sociální oblasti a oblasti mezilidských vztahů, výchovy a péče o děti, poradenství v oblasti hospodaření s penězi, pomáháme s vyřízením sociálních dávek, při hledání zaměstnání apod.
  • Pracujeme také s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte z rodiny, nebo již k odebrání došlo.
  • Sociální služba nabízí možnost právního poradenství a psychoterapeutické pomoci. V rámci volnočasových aktivit pro děti klientů je provozován Klubík pro děti. Vše výše uvedené je pro klienty zdarma.  

Služby pro pěstouny

Jako doprovázející organizace podporujeme pěstouny a pěstounské rodiny, zajišťujeme vzdělávání, hledáme a připravujeme zájemce o pěstounskou péči.

Kontaktujte nás, budeme se Vám rádi věnovat.

Doučování dětí

Za pomoci charitních dobrovolníků zajišťujeme pomoc se školní přípravou a doučování dětí tam, kde síly rodiny nestačí. Pro více informací kontaktujte svou sociální pracovnici.

Dobrovolnické centrum

Klub dětí

Pro děti našich klientů nabízíme smysluplné trávení volného času v Klubu dětí, který se schází pravidelně jednou týdně, pořádá výlety, víkendové akce, příměstský tábor a další.

Klubík

Potravinová pomoc

Poskytujeme potravinovou pomoc osobám v tíživé životní situaci, kterou se snaží řešit ve spolupráci se sociální službou.

Potravinová pomoc

Volnočasové aktivity

Pro děti každý rok pořádáme Dětský den s „buřtováním“ v parku na Špici, jednodenní výlety a víkendové akce, respitní pobyty, letní příměstský tábor na středisku Služeb pro rodiny s dětmi, Mikulášskou nadílka pro děti na zahradě střediska, Vánoční nadílku a další...

Sociální šatník a sklad nábytku

Zprostředkováváme pomoc ze sociálního šatníku a skladu nábytku.

Sociální šatník

Darujte

Podpořit naši práci můžete příspěvkem například na školní pomůcky, didaktické hry a pomůcky pro děti, akce pro děti – pravidelný Klub dětí a příměstský tábor, Dětský den, Mikuláš , dárky pro děti - narozeniny, Vánoce...

Rodiny s dětmi v nouzi, sbírkové konto 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.

 

 

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

Tel.: 777 296 826, 461 100 445
vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

Tel.: 733 741 947, 461 100 445
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Soňa Nečasová

Tel.: 730 845 059
sociální pracovnice služeb pro pěstouny

Bc. Daniela Turečková

Tel.: 733 161 620, 461 100 445
sociální pracovnice služeb pro pěstouny a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Justýna Kapustová

Tel.: 731 645 903
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Alžběta Oulehlová

Tel.: 734 435 370, 461 100 445
sociální pracovnice

Mgr.  Johana Martincová

Tel.: 731 632 893, 461 100 445
sociální pracovnice