Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek Holice

Pravidelné akce

 • Tvoření, zpívání a hudebně pohybové aktivity s odbornými lektorkami. Rodičovské skupiny řeší problémy pod vedením odborné pracovnice v kruhu ostatních.
 • Baby klub - odborné konzultace a pomoc v oblasti péče o novorozence a děti do 1 roku. Diskutujeme o problematice kojeneckého věku, vývoji a výživě pod vedením porodní asistentky.
 • Příprava na porod - odborná pomoc pro nastávající maminky.
 • Pravidelná pohybová cvičení s říkadly pro děti s rodiči ve dvou věkových skupinách (od 1 roku).
 • Tvoření s keramickou hlínou pro děti i dospělé.
 • Angličtina hrou - děti od 4 do 7 let.
 • Vzdělávání dětí s prvky Montessori.
 • Pravidelné čtvrteční zpívání dospělých, setkávání generací u klavíru a kytar.
 • Odborné výchovně vzdělávací konzultace o přechodu dítěte z rodiny do mateřské a základní školy, o vlivu rodiny na psychiku dítěte a o předcházení stresovým situacím v rodině.
 • Abeceda řemesel, při které mají děti možnost se seznámit s různými řemesly a praktickými činnostmi.
  Pomoc při doučování dětí.

Další aktivity

RVC HoloubekNarozeniny v Holoubku, Den v pohybu pro celou rodinu, Zahradní slavnost, Mikulášská besídka, Dětský karneval, výlet dětí s rodinami – letos na zámek Častolovice, přednášky pracovnice pedagogicko-psychologické poradny, dobrovolnická práce (výroba adventních věnců, Tříkrálová sbírka a další), pečení vánočních perníčků pro děti, Vánoční zpívání, „Celé Česko zpívá koledy“, vystoupení pěveckého sboru RVC Holoubek Radost v Domovech pro seniory v Holicích a další.
Akce pro seniory – jarní a podzimní tvoření pro radost,
Keramika pro dospělé, základy práce na počítači, trénink paměti...

 

Facebook RVC Holoubek  a  Webové stránky rodinného centra

Vzdělávání dospělých

V červnu 2019 byl ukončen tříletý projekt ŽenyPRO. Nejen holičtí spoluobčané měli možnost absolvovat bezplatné kurzy počítačových dovedností, prožitkové kurzy osobního rozvoje a konference se zajímavými lektory a lektorkami. “Zájem o vzdělávací kurzy předčil naše očekávání. Plánovali jsme kurzy a konference pro 150 lidí, zúčastnilo se 263. Pravděpodobně i díky zajištěnému hlídání dětí po dobu vzdělávání,” uvedla koordinátorka projektu Vladimíra Krejčíková.

V současnosti připravujeme nový vzdělávací projekt RORO (Rovnoprávnost rozumně).

Milena  Vohralíková

Tel.: 733 141 960
vedoucí Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v Holicích