Kdo jsme

Oblastní charita Pardubice

  • sedmička ořezPNG malyByla zřízena v květnu 1992 a má status církevní právnické osoby. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké a náleží k významným organizacím, které působí ve východních Čechách v rámci Diecézní katolické charity Hradec Králové.
  • Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice. Charita České republiky je součástí mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.
  • Poslání Oblastní charity Pardubice je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se pracovníci řídí při jejich každodenní práci, kdy zajišťují služby především lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi. Tyto služby poskytují bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Všichni pracovníci se řídí interním dokumetem Etické zásady a pravidla chování pracovníků Oblastní charity Pardubice.
  • Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby klient mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zároveň se pracovníci snaží pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.

Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 335 026, 775 296 843, E-mail: info@charitapardubice.cz, IČ: 464 92 160

Datová schránka: f8nbj4u

Číslo účtu: 1201207379/0800 Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010 Fiobanka, a. s.

Sbírkové konto na pomoc hendikepovaným: 2401340080/2010 Fiobanka, a. s.

 

Stanovy Oblastní charity Pardubice 

 Etické zásady a pravidla chování pracovníků Oblastní charity Pardubice

Etický kodex Charity ČR