Kdo jsme

Oblastní charita Pardubice

  • sedmička ořezPNG malyByla zřízena 1. června 1992 a má status církevní právnické osoby. Jejím zřizovatelem je Biskupství královéhradecké a náleží k významným organizacím, které působí ve východních Čechách v rámci Diecézní katolické charity Hradec Králové.
  • Je členem organizace Charita Česká republika, která je v rámci své sítě největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb v České republice. Charita České republiky je součástí mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.
  • Poslání Oblastní charity Pardubice je obsaženo v jejím názvu. Slovo „caritas“ vyjadřuje lásku, která se projevuje službou člověka člověku, především tomu, který trpí. Touto myšlenkou se pracovníci řídí při jejich každodenní práci, kdy zajišťují služby především lidem ve zdravotní, sociální, hmotné i duchovní nouzi. Tyto služby poskytují bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení. Všichni pracovníci se řídí interním dokumetem Etické zásady a pravidla chování pracovníků Oblastní charity Pardubice.
  • Všechny služby Oblastní charity Pardubice jsou koncipovány tak, aby klient mohl zůstat ve svém domácím prostředí mezi svými blízkými a byla maximálně podporována jeho soběstačnost. Zároveň se pracovníci snaží pomoci předcházet všem formám sociálního vyloučení lidí.

Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 335 026, 775 296 843, E-mail: info@charitapardubice.cz, IČ: 464 92 160

Datová schránka: f8nbj4u

Číslo účtu: 1201207379/0800 Česká spořitelna, a. s.

 

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010 Fiobanka, a. s.

Stanovy Oblastní charity Pardubice 

 Etické zásady a pravidla chování pracovníků Oblastní charity Pardubice

Etický kodex Charity ČR

Zásady používání cookies