Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Pomáháme rodinám s dětmi v tíživé životní situaci, kterou nemohou nebo nedokážou samy bez pomoci řešit.
  • Pracujeme také s rodinami, kde hrozí odebrání dítěte z rodiny, nebo již k odebrání došlo.
  • Rodinám poskytujeme odborné poradenství v sociální oblasti a oblasti mezilidských vztahů, výchovy a péče o děti, poradenství v oblasti hospodaření s penězi, pomáháme s vyřízením sociálních dávek, při hledání zaměstnání apod.
  • Smyslem služby je pomoci rodině dostat se z nepříznivé situace a naučit ji, jak se s problémy do budoucna vypořádat.
  • Bezplatná služba sociální prevence je poskytovaná na Pardubicku, Holicku a Chrudimsku.
  • Sociální služba nabízí možnost právního poradenství a psychoterapeutické pomoci. V rámci volnočasových aktivit pro děti klientů je provozován Klubík pro děti

Vše výše uvedené je pro klienty zdarma.

Kdo může být klientem Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SASRD)?

Rodiny s nezaopatřenými dětmi a mládeží do 26 let, při soustavné přípravě na budoucí povolání, žijící v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy. Těhotné ženy v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat.

S čím můžou klientům Sociálně aktivizačních služby pro rodiny s dětmi (SASRD) pomoci?

Sociální pracovníci Vám mohou pomoci v oblastech bydlení, zaměstnání, dluhové problematiky, výchovy a vzdělávání dětí a volnočasových aktivit. Služba zprostředkovává právní poradenství, terapeutické služby a doprovod na úřady a jiné instituce.

Jaké jsou podmínky pro čerpání potravinové pomoci?

Spolupráce se sociálním pracovníkem mapujícím životní situaci rodiny nebo klienta. K získání potravin je třeba potravinový poukaz, o který žádá sociální pracovník. Pomoc slouží pouze k řešení složité aktuální situace. Ze skladu potravinové pomoci jsou poskytovány základní potraviny, a to pouze na přechodnou dobu. Sklad je otevřen v úterý od 9:30 do 16:00 a ve středu od 8:30 do 10:30.

Jak mohu v Pardubicích přihlásit dítě do ZŠ a MŠ? 

https://zapisyms.pardubice.eu/, https://zapisyzs.pardubice.eu/

V případě odkladu školní docházky dítěte je třeba vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.

https://www.ppp-pardubice.cz/

Jak mohu vyřešit svou obtížnou bytovou situaci?

Při ztrátě bydlení je možné kontaktovat Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Pardubicích, domluvit osobní schůzku se sociální pracovnicí a vyplnit žádost o umístění. Pokud Vám žádost schválí, je třeba si aktivně zjišťovat volnou kapacitu v zařízení. Jelikož otec v tomto zařízení bydlet nemůže, pomůžeme mu zajistit jiné ubytování. Jestliže jste úplná rodina, máte možnost obrátit se na Azylový dům v Chrudimi J. J. Pestalozziho. Další služby, které mohou v obtížné bytové situaci pomoci, naleznete v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

O jaké sociální dávky mohu žádat při řešení bytové situace?

O příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení při splnění podmínek. Veškeré formuláře a bližší informace Vám poskytne Úřad práce na adrese: Jiráskova 20, 530 02 Pardubice https://www.uradprace.cz/web/cz/socialni-tematika

Za jakých podmínek můžu zažádat o městský byt v Pardubicích?

Potenciální nájemci musí splňovat určité podmínky, které naleznete buď na www.pardubice.eu nebo na oddělení sociálních služeb a prevence Magistrátu města Pardubice. Kontakt: 466 859 768, pece@mmp.cz.

Jak zjistím výši exekucí?

Na České poště zažádáte o výpis z Centrální evidence exekucí či na okresním soudu dle trvalého bydliště zažádáte o výpis z Centrálního registru dlužníků ČR.

Kde mohu zažádat o duplikát rodného listu?

Osobně na matričním úřadu dle místa narození, s sebou občanský průkaz a 100 Kč na zaplacení správního poplatku. Žádat lze i písemnou formou na příslušný matriční úřad s podpisem žadatele. Duplikát je poté zaslán do vlastních rukou.

Charakteristika služby dle Registru poskytovatelů sociálních služeb

Vybrané dokumenty Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  - Veřejný závazek, Garantovaná nabídka SASRD, Modelová smlouva o poskytování sociální služby, Informace o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi - pro klienty, Informační materiál pro děti, Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů.

Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji

Bc. Tereza Saifrtová, DiS.

Tel.: 733 741 947, 461 100 445
sociální pracovnice Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

Tel.: 731 632 893, 461 100 445
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny

Denisa Janurová, DiS.

Tel.: 734 435 370, 461 100 445
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Justýna Kapustová

Tel.: 731 645 903
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi