Pracovníci Oblastní charity Pardubice ve spolupráci s Holickými novinami z. s. a jednotkou SDH Holice vyrazili na misi zahrnující dovoz zdravotnického materiálu a evakuaci potřebných osob z válečných oblastí.

Ve středu 9. března byla jejich cílem Krajská nemocnice ve Lvově, kam dopravili krizovou zdravotnickou pomoc od firemních dárců a nebývale velké množství darů z veřejné sbírky, kterou v Holicích společně zorganizovali Holické noviny z. s. a Solární studio Holice. Obsahem sbírky byla kojenecká a dětská výživa, jednorázové pleny, léky a také kompenzační pomůcky a ostatní materiál určený primárně pro dětské pacienty. Ze Lvova jsme v noci na čtvrtek 10. 3. následně společně evakuovali ukrajinské maminky s dětmi a převezli je do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině v Pardubicích.

Děkujeme za pomoc všem, kteří se v Holicích do sbírky zapojili a také jsme vděčni za podporu mise Městu Holice. Děkujeme za zajištění bezpečného průjezdu hranicemi Lokalizačnímu záchrannému sboru Pardubice.

Tomáš Kopecký, Holické noviny