Pouť lidí dobré vůle

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Matouš 18,20

V září u příležitosti celorepublikového Dne Charity spolu s Charitami Chrudim a Nové Hrady pořádáme pěší a cyklisitcou Pouť lidí dobré vůle za nemocné, trpící a drahé zesnulé  do poutního chrámu Panny Marie Pomocné  na Chlumku v Luži.

Poutníci prosí nejen za své blízké, ale mohou tímto způsobem též podpořit naši práci. Prostřednictvím lístků mohou  návštěvníci mše svaté odevzdat Boží milosti své individuální prosby za zdraví svých blízkých či poděkovat za péči charitních sester, pečovatelek, lékařů a sociálních pracovníků.

Vojtěch Gottwald

Tel.: 733 161 618
fundraiser, péče o dárce