Služby pro rodiny s dětmi

Sbírka školních potřeb ve firmě Panasonic Pardubice
19. října 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Sbírka školních potřeb ve firmě Panasonic Pardubice

Do sbírky školních potřeb určené dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí se tradičně zapojila pardubická pobočka firmy Panasonic i její zaměstnanci. Ze srdce děkujeme za darované pomůcky, které pomohou na cestě za vzděláním a lepší životní šancí dětem klientů Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny Oblastní charity Pardubice.

Reportáž ČRo Pardubice ze Dne (pro) pěstounství v Moravské Třebové * 13. 9. 2020
23. září 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Reportáž ČRo Pardubice ze Dne (pro) pěstounství v Moravské Třebové * 13. 9. 2020

Pracovnice Služeb pro pěstouny se opět připojily k úsilí Pardubického kraje propagovat pěstounskou péči na Dni (pro) pěstounství tentokráte ve středověkém duchu na zámku v Moravské Třebové.

Den (pro) pěstounství na zámku v Moravské Třebové
14. září 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Den (pro) pěstounství na zámku v Moravské Třebové

V neděli 13. 9. jsme se se Službami pro pěstouny a naší milou dobrovolnicí Vladimírou Karlovou zúčastnily Dne (pro) pěstounství na zámku v Moravské Třebové.

Buřtování aneb rozloučení s prázdninami
7. září 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Buřtování aneb rozloučení s prázdninami

Minulé pondělí sociální pracovnice Služeb pro pěstouny a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi uspořádaly v Parku na Špici pro děti klientů milou společenskou akci s názvem Buřtování aneb rozloučení s prázdninami.

Sbírka školních potřeb
17. srpna 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Sbírka školních potřeb

Pro školou povinné děti klientů Služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice tradičně pořádá materiální a  finanční Sbírku školních potřeb. Děkujeme všem, kteří v  minulosti pomohli dětem ze sociálně znevýhodněných rodin se školní výbavou. Nové i použité, zachovalé školní pomůcky můžete osobně přinést na  dispečink Oblastní Charity Pardubice v  ulici v  Ráji ve  všední den od  7 do  15 hodin.

Za dobrovolnou pomoc na zahradě děkujeme Františkovi Remešovi
14. srpna 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Za dobrovolnou pomoc na zahradě děkujeme Františkovi Remešovi

Středisko Služeb pro rodiny s dětmi děkuje panu Františku Remešovi a jeho firmě zabývající se sekáním trávy a úpravy keřů na soukromých pozemcích, veřejných prostorách a areálech za  dobrovolnou pomoc při údržbě zahrady v Češkově ul. 1247, Pardubice. 

Den (pro) pěstounství - 13. září na Zámku v Moravské Třebové
14. srpna 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Den (pro) pěstounství - 13. září na Zámku v Moravské Třebové

Pardubický kraj ve spúolupráci s Charitou Moravská Třebová a neziskovými organizacemi pořádá Den (pro) pěstounství 13. září od  11 hodin na Zámku Moravská Třebová.

Děkujeme za pomoc, děkujeme za roušky
23. března 2020 Oblastní charita Pardubice

Děkujeme za pomoc, děkujeme za roušky

Poděkování patří Nikole Joštové a všem osobám,které s ní spolupracují na výrobě roušek. Dále patří poděkování Jardovi Havlíkovi a jeho skvělé manželce. Velké díky patří také všem rodinným příslušníkům sociálních pracovnic střediska Služeb pro rodiny s dětmi,kteří se nám snaží pomoci z vlastních zdrojů (babičky, sestry,maminky atd.). Zapojila se i naše klientka ze Služeb pro pěstouny,která nám k dnešnímu datu vyrobila 70 roušek. Díky všem těmto osobám můžeme vykonávat svou profesi i nadále.

Dočasné uzavření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
17. března 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Dočasné uzavření Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charity Pardubice přerušují dle nařízení vlády provoz od 18.3.

Vzdělávání pro pěstouny
9. ledna 2020 Služby pro rodiny s dětmi

Vzdělávání pro pěstouny

Sociální pracovnice charitních Služeb pro pěstouny každý rok připravují dva cykly vzdělávacích seminářů pro pěstouny.