Jsme s Vámi, Ukrajino…
24. února 2022 Zahraniční pomoc

Jsme s Vámi, Ukrajino…

Probudila jsem se do mrazivého rána, mrazivého rána na duši…

Nepostihuje mě Dunning-Krugerův efekt (nejsem ,,odborníkem na všechno“), tudíž se minimálně účastním internetových diskuzí. Dnes mě pobouřilo, když jsem zahlédla větu: „Sbírejme plastová víčka jako na naše děti.“ nebo: „Ubytuji Ukrajinku s dítětem, pokud stát za mě zaplatí elektřinu.“ Evidentně pisatelé o problémech Ukrajiny neví zhola nic. Zahleděni do sebe, ztrácejí soucit s druhými. Oni si zaslouží mnohem víc. Potřebují podporu – morální, lidskou, materiální. Mnozí budou muset opustit svoje domovy - ženy, děti, starci. Muži narukovali. Alespoň na chvíli zavřeme oči a vžijme se do jejich situace. Oni přeci chtěli jen žít v míru a i to jim bylo odepřeno.

Charita pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet vedený u České spořitelny má číslo 55660022/0800variabilní symbol 104.

Poprvé jsem Ukrajinu navštívila ze své cestovatelské vášně před patnácti lety.  Několik let jsem působila jako zdravotník při výměnných zájezdech českých studentů. Pod pardubickou Charitou jsem koordinovala s ukrajinskými kolegy žijícími v Čechách humanitární pomoc pro Tjačivský okres na Zakarpatí. Jsem členem ukrajinského podkolegia Charity ČR. K této zemi mám vřelý vztah. Nachází se zde i mnoho mých přátel, kteří jsou nyní v nebezpečí.

Dnešní dopolední zpráva z ostřelování Charkova. I zde žije náš kamarád. Neozývá se… Tak vzpomínám, co nám při každém loučení říkal: „Bůh žehnej zdraví celé Vaší rodině.“ Tehdy jsem myslela, že je to z jeho strany tak trochu klišé. Nebylo. Segeji, Bůh žehnej zdraví celé Tvojí rodině i celé Ukrajině.“

Markéta Vašková

vrchní sestra Domácího hospice Andělů strážných Holice
Tel.: 775 296 830 E-mail: c8Fu5f56LTprRb~lWinBUe6aY.kmb