18. ledna 2012 Tříkrálová sbírka

Výsledek Tříkrálové sbírky 2012

V souvislosti s ukončením Tříkrálové sbírky 2012, největší dobrovolnické akce u nás, která na Pardubicku probíhala ve dnech od 3. do 8. ledna 2012 se Oblastní charita Pardubice těší jak z  úspěšných doprovodných programů v Domě techniky, které navštívila široká veřejnost, tak z rekorního výtěžku Tříkrálové sbírky 2012. V letošním roce koledníci Charity vybrali finanční příspěvky ve výši 445 621,- Kč (v Luži a Chrasti činil výtěžek 196 818,- Kč - není zahrnuto v celkové částce). Oproti loňskému roku 2011, kdy se v součtu vybralo 327 782,- Kč, byla letošní Tříkrálová sbírka opravdu štědrá. Všem dárcům patří opravdu velký dík! Informaci o konkrétních částkách v jednotlivých obcích naleznete zde, o částkách v jednotlivých pokladničkách získáte na tel. čísle 775 296 842.  

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit dle záměru na dovybavení středisek služby Sanace rodiny, pobytového a ambulantního střediska odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích a rodinných center DaR a Holoubek, dále bychom rádi zakoupili automobil pro terénní sociální služby. Část výtěžku je určena na přímou pomoc potřebným a lidem a 10% obdrží Charita ČR, která částku využije na humanitární pomoc a projekty v zahraničí.

Slavnostní zahájení proběhlo již tradičně u betléma na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, kde koledníkům požehnal biskup Mons. Josef Kajnek. Záštitu nad Tříkrálovou sbírkou i v tomto roce převzali primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková a náměstek hejtmana Pardubického kraje ing. Roman Línek.

Letos koledníci koledovali nikoli ve sněhu, ale v mrazivém větru a dešti. Ani přes nepřízeň počasí se malí i velcí „koledníci“ nedali odradit a přinášeli lidem radostné poselství Vánoc s přáním všeho dobrého v novém roce a požehnání. Přitom prosili o dar na pomoc lidem v nouzi.

„ Reakce lidí byly překvapivě vstřícné a radostné, byť jsme tu a tam byli také odmítnuti. Příští rok se opět do koledování zapojím“ sdělil nejeden koledující dobrovolník.

V Domě techniky byl pro koledníky i širokou veřejnost připraven bohatý doprovodný program. Na své si přišli jak dospělí tak i rodiny s dětmi. Nechyběla v něm hudební či taneční vystoupení, šachová simultánka s mistrem Evropy Josefem Sýkorou, vystoupení herců Východočeského divadla Pardubice  a zajímavé přednášky.

Tříkrálový program byl zakončen slavnostní vernisáží, oceněním výherců „ Soutěže Tří králů“ a karnevalem  s TK Xanada Pardubice. Slavnostní tečkou za letošním ročníkem Tříkrálové sbírky 2012 byl Tříkrálový koncert v kostele sv. Bartoloměje v podání chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího Kuchválka.