Ve středu 4. ledna 2023 byl slavnostně zahájen již dvacátý třetí ročník Tříkrálové sbírky na Pardubicku. 

Za účasti více než stovky dětských koledníků z pardubických základních škol Noe, nadporučíka Eliáše Polabiny 3 a Spořilov zazněly písně Chlapeckého pěveckého sboru Bonifantes pod vedením Jana Míška a klavírní skladby v podání Jakuba Milského.

Nad Tříkrálovou sbírkou převzal tradičně záštitu Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje a primátor města Pardubic Jan Nadrchal, který se slavnosti osobně účastnil. Koledníkům poděkovala ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková a ředitelka královéhradecké Diecézní charity Anna Maclová, přítomné pozdravil také poslanec PS PČR Marek Výborný.

Koledníkům požehnal otec biskup Josef Kajnek z pardubické římskokatolické farnosti. Před slavnostním zahájením v doprovodu koledníků projeli centrem města „tři královny“ na koních, jezdkyně z farmy Apolenka za asistence strážníků jízdního oddílu Městské policie.

Za tradiční bezplatné ozvučení akce děkujeme firmě MINISTR SYSTEMS s.r.o. a moderování celé akce panu Filipovi Novotnému.

Tříkrálová sbírka organizovaná Oblastní charitou Pardubice v roce 2023 podpoří rekonstrukci zázemí mobilního hospice, paliativní ambulance a pečovatelské služby v Dražkovicích a přípravu projektové dokumentace dvou nových středisek charitních služeb. Další prostředky jsou určeny na pomoc v mimořádných situacích a na přímou pomoc lidem v nouzi.

Práci Oblastní charity Pardubice můžete podpořit také prostřednictvím sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích, jejichž seznam najdete na webových stránkách pardubické Charity či přispět do online koledy na sbírkovém účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955020 (Oblastní charita Pardubice). Předem děkujeme za Vaši štědrost a podporu.

Záznam přímého přenosu Slavnostního zahájení Tříkrálové sbírky můžete zhlédnou ze záznamu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice:

 

 

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p