Tříkráloví koledníci po roce vyjdou do ulic, pardubická Charita hledá koledníky
29. prosince 2021 Tříkrálová sbírka

Tříkráloví koledníci po roce vyjdou do ulic, pardubická Charita hledá koledníky

„Dvacátý druhý ročník Tříkrálové sbírky, která se uskuteční v době od 1. do 16. ledna, bude opět poznamenán kovidovou situací, přesto věříme, že na začátku roku koledníci po loňské pauze vyrazí do ulic a budou moci osobně dům od domu do nového roku přát lidem hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání a prosit o příspěvek na charitní práci, vše samozřejmě při dodržení všech hygienických opatření, úsměvy malých i velkých koledníků zůstanou skryty pod rouškou či respirátorem,“ řekla Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice.

Marie Hubálková dodává: „minulé období bylo pro všechny charitní zaměstnance, naše pacienty a klienty velmi náročné a moc děkuji za podporu, které se nám v tomto období dostávalo. Chtěla bych přát všem lidem v novém roce hlavně hodně zdraví a Božího požehnání s jistotou, že na žádnou starost nejsme sami.“

Na některých místech letos chybí koledníci

Po loňské covidové pauze, kdy se koledníci vzhledem k vládním nařízením na koledu vypravit nemohli, nyní chybějí Oblastní charitě Pardubice na mnoha místech dobrovolníci, kteří se sbírkou pomáhali organizačně či jako přímí koledníci. V pardubické Charitě proto budou velice vděční za pomoc tradičních i nových koledníků, skupinek kamarádů, celých rodin i jednotlivců a uvítají i možnost umístit statické pokladničky spolu s materiály Tříkrálové sbírky na veřejném místě - v obchodě, firmě či instituci.

Tříkrálovou sbírku, která je největší benefiční akcí v České republice, Oblastní charita Pardubice organizuje letos v bezmála osmdesáti obcích na Pardubicku a naléhavě hledá koledníky například v Bukovině nad Labem, Býšti, Černé u Bohdanče, Dašicích, Dřítči, Hrobicích, Chýšti, Kuněticích, Lánech u Dašic, Libišanech, Opatovicích nad Labem, Rybitví a v Luži.

V samotných Pardubicích je pro koledníky připraveno zázemí v prostorách fary v Kostelní ulici ve dnech 6. – 9. ledna a 15. – 16. ledna. Tříkrálová sbírka na Pardubicku probíhá od 1. do 16. ledna a kdykoliv v této době se v pardubické Charitě těší na malé i velké koledníky, pro které jsou tradičně připraveny nejen kostýmy a občerstvení ale i malé dárky jako poděkování za pomoc. S jakýmikoliv dotazy se s důvěrou můžete obrátit na koordinátora Tříkrálové sbírky na Pardubicku Miloše Láška, 730  572  959, dobrovolnik@charitapardubice.cz.

 Slavnostní zahájení sbírky online, Tříkrálové koncerty v kostelích i na internetu

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky na Pardubicku se již druhým rokem přesouvá z Pernštýnského náměstí do online prostoru. Poděkování ředitelky pardubické Charity Marie Hubálkové, několik slov primátora města Pardubic Martina Charváta a náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka, kteří nad sbírkou tradičně převzali záštitu, spolu s požehnáním otce biskupa Josefa Kajneka můžete zhlédnout na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice 6. ledna či později ze záznamu.

 

Na Tříkrálový koncert Jakuba Kubína a Martina Berana se můžete vydat ve středu 5. ledna od 18 hodin do kostela sv. Jana Křtitele v Pardubicích.

 

V neděli 9. ledna od 16 hodin v pardubickém kostele sv. Bartoloměje na dalším Tříkrálovém koncertu vystoupí chrámový sbor a orchestr pod vedením profesora Jiřího Kuchválka.

 

Oba koncerty bude pardubická Charita přenášet živě na svém YouTube kanálu, aby tak sváteční atmosféru zprostředkovala i lidem, kteří se do kostelů z různých důvodů nedostanou.

Tříkrálová sbírka pomáhá dlouhodobě

Obnovená tradice tříkrálového koledování podporuje charitní práci již od roku 2001 a v pardubické Charitě se vždy snaží, aby výnos ze sbírky pomáhal trvale. Rozvoj sociálních a zdravotních služeb by byl bez drobných i větších darů do tříkrálových pokladniček mnohem obtížnější. Tříkrálová sbírka například pomohla s rekonstrukcemi třech objektů, ve kterých dnes Oblastní charita Pardubice poskytuje ambulantní a pobytové odlehčovací služby, které slouží klientům i jejich rodinám v době, kdy si pečující sami potřebují odpočinout – odlehčit. Část sbírky vždy také podporuje provoz charitní domácí hospicové péče. Pardubická Charita Tříkrálovou sbírku využívá také jako možnost seznamovat veřejnost s širokou nabídkou charitních zdravotních a sociálních služeb, protože podle slov své ředitelky Marie Hubálkové: „vždy je lépe vědět a nepotřebovat, než později nevědět, kde hledat pomoc“.

Vaše tříkrálové dary v roce 2022 podpoří paliativní ambulanci, mobilní hospic a rozšíření sociálních služeb Oblastní charity Pardubice. Pokud se nebudete moci s koledníky potkat, podpořit záměry Tříkrálové sbírky můžete prostřednictvím sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích jejichž seznam najdete na webových stránkách pardubické Charity či přispět do online koledy na sbírkovém účtu 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955020 (Oblastní charita Pardubice). Děkujeme za Vaši štědrost a podporu.

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p