Oblastní charita Pardubice pořádá ve dnech 3. – 11. ledna 2014 tradiční TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU. Slavnostní zahájení sbírky se koná v neděli 5. ledna na Pernštýnském náměstí od 15 hodin. Sbírku provází také DOPROVODNÝ PROGRAM v Domě techniky v Pardubicích.

Součástí slavnostního zahájení sbírky na Pernštýnském náměstí je již tradiční průvod Tří králů na koních, vystoupení dětských souborů Pramínek a Perníček a letos také vánoční představení dětí z farnosti o narození Ježíše a příchodu Tří králů „V Betlémě není místo“. Koledníkům požehná otec biskup Mons. J. Kajnek.

V rámci doprovodného programu se můžete těšit na houslový koncert manželů Zdvihalových a ZUŠ Pardubice Havlíčkova (6. 1. od 17 hod.), šachovou simultánku se šachovým mistrem Mgr. J. Sýkorou (7. 1. od 13 hod.) a cestopisnou přednášku Mgr. R. Keršnerové o expedici KILIMANJARO 2010 – s roztroušenou sklerózou na nejvyšší horu Afriky (8. 1. od 17 hod.).

Sbírka bude slavnostně ukončena Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Bartoloměje v podání chrámového sboru pod vedením prof. Jiřího Kuchválka v neděli 12. ledna od 16:30 hodin.

V průběhu sbírky skupinky Tří králů (dobrovolníci – koledníci) procházejí městy a obcemi (domácnostmi, úřady, školami apod.) s přáním štěstí, zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek do pokladničky. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou a kasičkou s charitním logem, opatřenou pečetí a podpisem pracovníka Magistrátu města Pardubice.

Výtěžek sbírky, která proběhne pod záštitou primátorky města Pardubic MUDr. Štěpánky Fraňkové a 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, MBA, je určen na podporu činnosti Charity Pardubice.

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí v ČR, Oblastní charita Pardubice se do ní v roce 2014 zapojí již po čtrnácté.

Finanční prostředky získané z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.