Tříkrálová sbírka 2020 na Pardubicku - sečteno
29. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2020 na Pardubicku - sečteno

Oblastní charita Pardubice letos organizovala 20. ročník celostátní Tříkrálové sbírky v 72 obcích na Pardubicku a díky malým i velkým koledníkům a štědrosti dárců na dobré účely putuje celkem 1.207.054,- Kč.

Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie  Hubálková: „Jsme rádi za každý dar nejen v Tříkrálové sbírce, který nám pomůže rozšiřovat služby pro nemocné, seniory, rodiny v nouzi a další potřebné. Díky sbírce jsme v minulosti mohli například otevřít již třetí zařízení odlehčovacích služeb a díky dlouhodobé podpoře dárců můžeme poskytovat bezplatnou domácí hospicovou péči umírajícím a jejich rodinám.“

Část výnosu sbírky použije Charita ČR a Diecézní katolická charita Hradec Králové na humanitární účely doma i v zahraničí. Většina prostředků získaných v této sbírce však zůstává v regionu a podpoří Oblastní charitu Pardubice ve vybudování paliativní ambulance pro Domácí hospicovou péči a při rozšíření  Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a Služeb pro pěstouny.

Tříkrálová sbírka OCH PardubiceTříkrálová sbírka OCH Pardubice 5Tříkrálová sbírka OCH Pardubice 6Tříkrálová sbírka OCH Pardubice 3Tříkrálová sbírka OCH PardubiceTříkrálová sbírka OCH Pardubice 6

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p