PRO KOHO JE „TŘÍKRÁLOVKA"
29. ledna 2020 Tříkrálová sbírka

PRO KOHO JE „TŘÍKRÁLOVKA"

Pro dobrovolníky? Z vlastní několikaleté zkušenosti mohu říci, že ANO. Je to možnost se opět po roce sejít s přáteli, známými nejen z řad koledníků. Je to možnost opět zažít ten příjemný pocit z vykonání dobré věci.

Příkladem je předvánoční telefonát maminky již loni koledujících dětí s tímto přáním: „Mé malé dcerky by rády opět koledovaly, ale jako doprovod si přejí pouze Péťu, tedy právě Vás. Budete tedy v lednu koledovat?“ První vteřiny jsem nevěděla, co na to mám říct - překvapení, dojetí,… Po vzpamatování jsem samozřejmě odpověděla, že mám v plánu koledovat a proto jsme se hned domluvily na termínu. V den D se opravdu na faře objevila maminka se třemi holčičkami a svěřila mi je na koledu. V zázemí fary jsme z holčiček udělaly tři roztomilé krále (nebo královny?) a mířily jsme koledovat do Jesničánek. Protože to mé kolednice velmi bavilo a nechtěly domů, tak jsme koledovaly celé dopoledne. Po návratu dětí domů a vypovězení jejich dojmů mi maminka psala, že si mě opět objednává na příští rok…

Pro dárce? Jsou lidé příjemní a i přispějí a jsou lidé nepříjemní, až hrubí. Přesto si myslím, že ANO. Příkladem může být dojetí několika dárkyň (každá zvlášť) po zazpívání naší koledy. Nebo čekání dárců na ulici, než my k nim dojdeme či naopak naše nahánění, když jsme mířily jinam. Můj největší zážitek od lidí bylo koledování pro rodinku a jejich návštěvu (cca 10 lidí, malý koncert ?!) A to vše jen proto, aby mohli lidé přispět.

Pro klienty? Pro ně samozřejmě ANO. Pro stávající klienty jdou peníze na stále zlepšující se jejich péči. A pro budoucí klienty jsou peníze určeny na vytvoření dalších pečovatelských služeb (nové budovy, prostory, auta,…) či vytvoření - obnovení základních životních podmínek po katastrofách a pohromách v České republice či v zahraničí.

Na Tříkrálovou sbírku 2021 se těší Petra.

Petřiny královny

Petra Zajícová s královnami