Na faře v Mikulovicích pardubická Charita pečuje o Vaše blízké ve všední dny až deset hodin Zobrazit fotogalerii

Na faře v Mikulovicích pardubická Charita pečuje o Vaše blízké ve všední dny až deset hodin

Všichni, kdo se dlouhodobě starají o své blízké, kteří jsou odkázáni na péči rodiny, vědí, jak takový závazek k milované osobě může být náročný. V situaci, kdy pečující přes den chodí do zaměstnání, či má jiné povinnosti a jeho blízcí nemohou zůstat bez pomoci sami doma, je člověk postaven před zdánlivě neřešitelný problém. 

To byl i případ paní Jany, která se starala o svou maminku, které nedávno zemřel manžel, a její zhoršující se zdravotní stav vyžadoval od dcery stále častější přítomnost a péči. Ke zdravotním komplikacím se navíc přidalo i zapomínání a schopnost poradit si s dříve běžnými činnostmi. Dcera maminku přestěhovala z bytu k sobě domů do rodinného domu, aby se jí mohla více věnovat. Ukázalo se však, že maminčin stav v podstatě nedovoluje, aby zůstávala sama doma v době, kdy paní Jana chodí do zaměstnání. V době kovidové uzávěry i v době prázdnin pomohly její dospívající děti, ale s blížícím se školním rokem problém, kdo se o maminku postará, byl stále naléhavější.

 

Přes známé se paní Jana dozvěděla, že v Mikulovicích funguje „něco jako školka pro seniory“.  Po počátečních obavách z nového prostředí jsou dnes paní Jana i její maminka spokojené. Každé ráno maminka nastupuje do svozového charitního auta a těší se na „zlatý holky“ Lindu, Mirku, Jarušku a Vlastičku, jak říká pečovatelkám, i na vrstevníky, se kterými na faře v Mikulovicích tráví společný čas. Dcera je ráda, že je o maminku přes den postaráno a podle svých slov „má více sil i radosti ze života a hlavně – maminku může mít pořád nablízku – doma“.

Ambulantní středisko odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích nabízí péči o seniory a nemocné každý všední den od 7 do 17 hodin. Bezplatnou dopravu z domovů klientů do střediska a zpět zajišťuje pardubická Charita speciálně upravenými svozovými automobily pro předpravu osob s pohybovým omezením, včetně lidí na invalidním vozíku.

Podrobná mapa dojezdové vzdálenosti

 

Služby jsou určeny klientům od 19 let věku, většinu klientů tu tvoří senioři a osoby se ztíženou soběstačností. Středisko zajišťuje kompletní péči o klienty -  pomoc s osobní hygienou, při použití WC, péči o vlasy a nehty, pomoc při podávání jídla (snídaně, svačiny, oběd), s oblékání a používáním speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko a vozík a při samostatném pohybu v areálu střediska i při procházkách.

V případě potřeby do střediska zajíždějí zdravotní sestry charitní Domácí zdravotní péče. Pro klienty je připravena také oddělená místnost s lůžky pro odpočinek během dne.

Na mikulovické faře nezapomínají ani na kulturní programy a společenské hry. Zájemci se mohou účastnit každý týden mše svaté přímo na středisku. Klientům se tu věnují individuálně, nabízejí procházky i pobyt v příjemném venkovním prostředí střediska. V programu nechybí i aktivizační a terapeutické činnosti, podpora  motorických, psychických a sociálních dovedností, pravidelné společné zpívání, hry či výtvarné tvoření.

Jana Komárková

vedoucí ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - Mikulovice
Tel.: 730 529 527 E-mail: 5dBwRbagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r