Tři charitní sestry na společné pouti Zobrazit fotogalerii
28. září 2020 Oblastní charita Pardubice

Tři charitní sestry na společné pouti

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." Matouš 18,20

V sobotu 26. září u příležitosti celorepublikového Dne Charity poutní chrám Panny Marie Pomocné  na Chlumku v Luži přivítal poutníky, kteří přišli prosit nejen za své blízké ale též podpořit práci Charit Pardubice, Chrudim a Nové Hrady, které Pouť lidí dobré vůle za nemocné, trpící, umírající a drahé zesnulé pořádaly. Poutníci a návštěvníci mše svaté prostřednictvím lístků mohli odevzdat Boží milosti své individuální prosby za zdraví svých blízkých či poděkovat za péči charitních sester, pečovatelek, lékařů a sociálních pracovníků. 

Přes nepřízeň počasí se na 32 kilometrů dlouhou cestu vydali pěší a cyklističtí poutníci z Pardubic i Chrudimi a pro ty, kteří by náročnou cestu nezvládli,  byl vypraven autobus. Mši svatou, kterou celebroval generální vikář Královehradecké diecéze Jan Paseka, varhanní koncert Petra Špáty a přednášku Františka Jirásko o historii poutního místa mohli zájemci sledovat rovněž v přímém přenosu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice.

 

Jak řekla ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková: „Oblastní charita má v péči přes dva tisíce klientů a naše práce by se neobešla bez duchovní podpory. Děkuji všem, kteří na nás myslí a podporují nás. Čím dál víc si uvědomuji, že jednotlivé osudy potřebují krom lidské a profesionální péče našich sester a pečovatelek právě pomoc modlitby.“

Počet zúčastněných poutníků i doprovodný program byl poznamenán nejen nepřízní počasí ale též aktuální epidemiologickou situací a jak řekl Roman Pešek, ředitel Farní charity Chrudim: „Rád bych, abychom i v tomto společenství věnovali myšlenky a modlitbu našim chrudimským kolegyním, které aktuálně v první linii bez přerušení péče pomáhají covid pozitivním klientům nebo se sami s nákazou potýkají.“

Pouť tří charitních sester podpořil svou účastí i radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který vyjádřil velké uznání a poděkování všem charitním pracovníkům. Jak Pavel Šotola řekl: „ Charity za dobu svého trvání ušly obrovský kus cesty i co se týče rozšíření nabízených služeb. Děkuji i jménem samosprávy Pardubického kraje za pomoc dětem, ohroženým rodinám, osobám na okraji společnosti, za pomoc nemocným, seniorům i za hospicovou péči o umírající a jejich blízké.“

...

Záznam online přenosu mše svaté, koncertu Petra Špáty a přednášky Františka Jirásko: https://youtu.be/26b4dnozrgE

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p