Radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání v novém roce
22. prosince 2020 Oblastní charita Pardubice

Radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání v novém roce

Pevné zdraví, radostné vánoční svátky a Boží požehnání v roce 2021 přejí zaměstnanci Oblastní charity Pardubice.

Mgr. Marie Hubálková

Mgr. Marie Hubálková

ředitelka
Tel.: 777 736 015 E-mail: 3nok29enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p