Postní almužna pardubických věřících podpoří vybudování paliativní ambulance
24. června 2021 Oblastní charita Pardubice

Postní almužna pardubických věřících podpoří vybudování paliativní ambulance

Díky postní almužně, starobylé postní tradici, kdy peníze za požitky, které si během postního období člověk odřekne a vloží do papírové pokladničky – „postničky“, je Oblastní charita Pardubice o krok blíže vybudování plánované paliativní ambulance a zázemí pro mobilní hospic v Dražkovicích.

„Ze srdce děkujeme za postní dary pardubických farníků a společenství salesiánského kostela sv. Václava v Pardubicích, které pomohou lidem trpícím nevyléčitelnými nemocemi a lidem na sklonku života v domácí hospicové péči,“ uvedla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity.

A dodává: „Láskyplná péče o potřebné je přímo obsažena v názvu Charity  - ,caritas. Těší nás, že spolu s pardubickými farníky a salesiánským společenstvím jsme její součástí a společně se snažíme o její každodenní naplňování.“

„,Sociální láska‘ umožňuje dělat pokroky směrem k civilizaci lásky, k níž se může každý z nás cítit být povolán. Láska se svým tíhnutím k univerzálnosti je schopná budovat nový svět, protože není nějakým prázdným citem, ale nejlepším prostředkem k objevování účinných cest pro rozvoj všech“.

Fratelli tutti, papež František