Nová auta na Charitě díky Evropské unii

Nová auta na Charitě díky Evropské unii

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016513

Realizací projektu došlo k nákupu 24 nízkoemisních automobilů, které budou sloužit pro poskytování charitativní pečovatelské služby a služby osobní asistence. Tyto sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením.

Cílem projektu je zajištění poskytování terénních sociálních služeb.

Výsledky projektu povedou k naplnění investiční priority IP 13 prioritní osy 6: "Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství" a specifického cíle 6.1 REACT-EU, jehož cílem je mimo jiné pomoc sociální infrastruktuře, která byla rovněž značně zasažena pandemií a ukázala se její malá materiálně-technická připravenost.

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

„Nestartuje, klepe, skřípe, táhne doleva, doprava, dej pozor na spojku, zpátečku, a hlavně na sebe a všechny kolem.“ To jsou slova, která vedoucí terénních služeb Charity často slýchali v souvislosti s auty, se kterými pečovatelky, sestry, osobní asistentky a sociální pracovníci jezdí za klienty a pacienty „do terénu“.

Většina služeb pardubické Charity je poskytována v domácnosti těch, kteří péči potřebují. Denně jde o stovky pacientů a klientů. Slova v úvodu nezaznívají proto, že bychom se snad o auta nestarali, ale prostě proto, že stará auta už mají právo „trochu zlobit“.  Vozový park potřebuje péči, pravidelný servis, opraváře. Bez toho by setry a pečovatelky zůstaly brzy bez aut a pacienti a klienti bez těch, kdo jim pomáhají.  Žádná péče není zadarmo, ani ta o auta.

Spousta z nás má zkušenosti s rozhodováním o investici do drahé opravy svého starého auta, často s výhledem, že oprava asi není poslední, a s otázkou, zda se to „ještě vyplatí“. A to rozhoduje jen o jednom jediném rodinném autě. Na Charitě je takových aut 83 a za rok pracovnice a pracovníci v přímé péči ujedou dohromady přes milion kilometrů.

Na přelomu roku se podařila skvělá věc. Pardubická Charita mohla díky podpoře z evropského projektu pořídit 24 nových automobilů, které nahradí staré dosluhující vozy v pečovatelské službě, osobní asistenci a v dalších sociálních službách.

Jak řekla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková: „Za to, že se nám peníze z Evropské unie na nová auta podařilo získat, jsem nesmírně vděčná. Vděčná nejen za své kolegy a kolegyně, ale především za ty, kteří naši pomoc potřebují a čekají na nás. Ani pro nás to však nebylo zadarmo, ze smlouvy totiž plyne povinná půlmilionová spoluúčast Charity.“

Nová bílá nízkoemisní auta s hybridním pohonem pomohou sociálním službám ve střediscích v Pardubicích, Holicích, Moravanech a Lázních Bohdaneč. Přejme jim šťastnou cestu a ať vždy dojedou tam, kam mají – ke klientům, kteří čekají na pomoc Charity.

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p