Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center i ambulantních odlehčovacích služeb
16. září 2021 Oblastní charita Pardubice

Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center i ambulantních odlehčovacích služeb

Den Charity, celorepubliková akce pořádaná Charitou Česká republika u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, je každoroční oslavou péče o potřebné, sounáležitosti s bližními i oslavou práce pečovatelek, sester, sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců Charity.

V této době tradičně Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče vyrážejí na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Letos srdečně zvou poutníky na společně prožitý den v sobotu 2. října. Pouť bude zakončena mší svatou obětovanou na úmysly poutníků, kterou bude celebrovat Mons. Jan Paseka, generální vikář Královehradecké diecéze. Mše bude vysílána také živě, stejně jako koncert pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka či přednáška o historii poutního místa Františka Jiráska. Účastníci poutě se mohou těšit také na společné posezení a v programu Charity nezapomínají ani na děti. Pro zájemce, kteří by náročnou cestu nezvládli, bude vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi.

Své prostory u příležitosti Dne Charity otevřou široké veřejnosti také rodinná centra v Holicích a v Luži. Rodinné centrum DaR na 28. září připravilo odpoledne s bohatým programem pro děti i dospělé, který hravou formou příchozí seznámí s prací Charity. Akce v Luži je tradičně spojena s „bazárkem dětského oblečení“, kde nesměněné či neprodané oblečení bude možné darovat do sociálního šatníku pardubické Charity.DaR Den Charity

Holické Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek přivítá příchozí ve středu 29. září a nabídne informace o programech pro děti, dospělé i seniory s možností prohlídky centra a návštěvy dopolední volné herny.

Seznámit se s nabídkou služeb bude možné i v ambulantním středisku Odlehčovacích služeb Červánky 29. září od 16 do 18 hodin. Toto charitní středisko na faře v Mikulovicích pečuje o nemocné a seniory každý všední den od 7 do 17 hodin a nabízí tak „odlehčení“ pečujícím, kteří chodí do zaměstnání či si potřebují odpočinout od náročné péče, a mohou své blízké na potřebný čas svěřit vlídnému a profesionálnímu personálu Charity.

Den otevřených dveří v Odlehčovacích službách v Mikulovicích

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p