Oblastní charita Pardubice organizovala ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice, Praktickou školou SVÍTÁNÍ a Univerzitou Pardubice organizovala Oblastní charita Pardubice interaktivní a zážitkový seminář s názvem „Chcete pracovat v sociálních službách!?“.

V rámci Komunitního plánování se do akce zapojilo přes 20 poskytovatelů sociálních služeb, Magistrát města Pardubic, Pardubický kraj či Úřad práce. Cílem tohoto milého setkání bylo představit studentům sociálních a zdravotnických oborů specifika práce organizací poskytujících sociální služby. Studenti SPŠE a VOŠ Pardubice, Střední školy zdravotnické a sociální z Chrudimi a studenti pardubické či hradecké univerzity se mohli dozvědět spoustu informací přímo od poskytovatelů služeb a jejich pracovníků v přímé péči.

Jak řekl organizátor akce Jaroslav Havlík z pardubické Charity: „S kolegyní Jaruškou Čížkovou z Osobní asistence jsme absolvovali spoustu zajímavých rozhovorů se studenty a těšíme se, že mnozí z nich si po absolvování studia najdou cestu do naší Charity.“

Pro návštěvníky semináře, kterými byli krom studentů také uchazeči o zaměstnání z Úřadu práce, byli připraveny také interaktivní zážitky zahrnujících například možnost vyzkoušet si fyzická omezení v gerontoobleku, pohyb na invalidním vozíku, vyzkoušet si, jak vidí svět lidé se zrakovým postižením, ovládat počítač zrakem, projít si zážitkovou trasu s plněním úkolů v podmínkách simulované slepoty, absolvovat minikurz znakové řeči a odezírání ze rtů či se uvolnit při muzikoterapii.

Přímo na místě se studenti i uchazeči o zaměstnání z Úřadů práce mohli dozvědět o aktuálních pracovních nabídkách jednotlivých pomáhajících organizací.

Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity, která se semináře osobně účastnila, uvedla: „Setkání s tolika mladými lidmi, kteří chtějí zasvětit svou práci pomoci bližním mě naplňuje nadějí do budoucna. Jsem navíc moc ráda za kvalitní úroveň vzdělávání v sociální oblasti, což také několik absolventek, které jsou již v pardubické Charitě zaměstnány a odvádějí kvalitní a profesionální práci.“

Organizátoři a jednotlivé organizace sdružené v Komunitním plánování se shodli na tom, že by akci, která pomůže studentům v jejich profesním směřování, rádi zopakovali.