Paliativní den Holice - kongres paliativní medicíny Zobrazit fotogalerii
11. září 2021 Domácí hospic

Paliativní den Holice - kongres paliativní medicíny

Ve čtvrtek 9. září pořádala Oblastní charita Pardubice v prostorách ZUŠ Karla Malicha v Holicích odborný kongres pod názvem Paliativní den Holice, jehož cílem bylo představit paliativní péči z různých pohledů.

Zazněly přednášky lékařů více odborností, zdravotních sester, dále také prezentace statistických údajů ÚZIS na téma paliativní péče v Pardubickém kraji. Velkou odezvu měla přednáška odkrývající etické a spirituální aspekty tohoto oboru. Zvláštní blok byl věnován dětské paliativní péči, včetně pohledu psychologa na toto téma a nástinu koncepce paliativní péče v našem regionu. Zajímavé zkušenosti byly prezentovány týmy mobilní specializované paliativní péče.

Kongres se konal pod záštitou České společnosti paliativní medicíny, Pardubického kraje, Výboru dobré vůle Olgy Havlové, Nemocnice Pardubického kraje, starosty města Holic Ondřeje Výborného, Michaely Matouškové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví a radních Pavla Šotoly - člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor a Ladislava Valtra - člen Rady Pardubického kraje pro Evropské fondy a rozvoj.

Přítomné pozdravil rovněž Jan Paseka, generální vikář Královehradecké diecéze. Mezi dalšími významnými hosty byla ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové Anna Maclová, Kateřina Horáčková, proděkanka Univerzity Pardubice, Igor Paar ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje, Vít Ulrych, lékař a radní města Pardubic.

Na setkání přijelo přes 190 účastníků z řad lékařů, zdravotních sester,  sociálních pracovníků a další odborné veřejnosti z celé republiky od Ostravy po Karlovy Vary, registrace na kongres dorazila i z Charité Berlin. Akce, která se měla původně uskutečnit již v květnu minulého roku a byla několikrát kvůli pandemii koronaviru překládána, nabídla účastníkům mimo odborný program také možnost setkávání, rozhovorů a předávání profesních zkušeností.

Kongres organizačně a techniky vynikajícím způsobem zajišťovala hradecká firma Pharma PM s.r.o. Velké poděkování patří partnerům akce - Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, STADA PHARMA CZ s.r.o., Canopy Growth Czech s.r.o., HARTMANN - RICO a.s., Kimberly-Clark, s.r.o., Mölnlycke Health Care, Multiscan s.r.o., ZENTIVA, k.s., Gedeon Richter, s.r.o., JUDr. Jiří Kulhavý, Pardubický kraj.

Ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková byla potěšena kladnou odezvou účastníků kongresu: „Velice mě těší zvyšující se zájem o problematiku paliativní a hospicové péče. Během kongresu jsem měla možnost potkat se se spoustou milých lidí a z rozhovorů s lékaři, politiky, představiteli spolupracujících organizací, sociálními pracovníky či zdravotními sestrami si s radostí uvědomuji, že to, o co se v Charitě dlouhodobě snažíme, se společnými silami daří stále víc. Chceme, abychom mohli umožnit důstojný odchod z tohoto světa v domácím prostředí, za přítomnosti blízkých, každému pacientovi, který toto přání má. Zároveň si uvědomuji, že zvyšování obecného povědomí o možnostech domácí paliativní a hospicové péče musí jít v ruku v ruce se zvyšováním odbornosti těch, kteří se o pacienty starají. O to se v pardubické Charitě dlouhodobě snažíme a jsem ráda, že k tomu přispěl i náš paliativní kongres.“

Oblastní charita Pardubice dlouhodobě usiluje o rozvoj hospicové a paliativní péče. Vedle dvou středisek domácí hospicové péče v Pardubicích a Holicích pomáhajícím pacientům a pečujícím, nedávno otevřela Ambulanci paliativní medicíny úzce spolupracující s jejím Domácím hospicem Andělů strážných. Rozšiřuje tak pestré spektrum svých aktivit - pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby (pobytové, ambulantní a terénních), půjčovny zdravotních pomůcek a dalších pomáhajících rodinám, které pečují o své blízké v domácím prostředí.