Mobilní hospic - forma paliativní péče
29. května 2018 Domácí hospic

Mobilní hospic - forma paliativní péče

Již druhým rokem se stará nejen o onkologicky nemocné i naše lékařka MUDr. Kateřina Vondráčková v mobilním hospici Oblastní charity Pardubice. Více se o její práci dozvíte v následujícím článku, který napsala. Pokud si vyhledáte internetové stránky týkající se tuzemských hospiců (1), zjistíte zde řadu podobných a opakujících se vět, mezi nimi jistě i tuto: „Domácí hospicová péče je poskytována nevyléčitelně nemocným v prostředí jejich domova mezi jejich blízkými."  

Předpokládám, že tato věta může vyvolat další otázky - o jakou péči jde, co je hospic, co znamená mobilní hospic, kdo a jak jej provozuje, jak péči pro svého blízkého zařídit až bude potřeba apod.?

V hospicích jde o léčbu paliativní. Toto slovo, dříve poměrně neznámé, je dnes používáno častěji. „Paliativa“ v latině znamená odlehčující. Pro onkologa, kterým jsem i já, ale nebyl pojem paliativní léčba nikdy cizí. Při plánování terapie v onkologii vždy rozhodujeme, jakou léčbu pacientovi poskytneme. Jednou z voleb je paliativní léčba, kdy na prvním místě je blaho pacienta (kvalita jeho života), když víme, že nádor vyléčit neumíme či nemůžeme. Druhou z voleb je radikální léčba, kdy existuje pravděpodobnost, že můžeme tumor vyléčit. Při tom pacient obvykle projde náročnou a zatěžující léčbou. V péči mobilního hospice Charity Pardubice je většina pacientů právě s onkologickou diagnózou a s ukončenou onkologickou léčbou, což je první podmínka, kdy se o něj v mobilním hospici můžeme starat.

O rozvoj paliativní péče (2) se v naší republice zasloužili onkolog prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. a MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., kteří jako jedni z prvních v roce 2005 v tomto oboru atestovali. Obor ani v Evropě není dosud zcela běžný, v roce 2014 byl ustanoven pouze v 15 ti ze 46 ti evropských zemí - Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Litva, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Velká Británie.

Mobilní hospic, na rozdíl od lůžkového hospice, využívá domácího prostředí pacienta. Lékař a sestra dojíždějí do bytu nemocného. Systém takto funguje také díky výdobytkům moderní doby - mobilních telefonů a aut, bez nich by to opravdu nešlo. O hospici, dříve též téměř neznámém výrazu, se začalo mluvit v r. 1996. Tehdy v Červeném Kostelci otevírala MUDr. Marie Svatošová první „kamenný" hospic v Čechách. To bylo poprvé, co bylo rodině umožněno být u lůžka umírajícího, přespávat u něj v pokoji, pomáhat s péčí. V našem kraji se o založení a otevření lůžkového hospice „Smíření“ v Chrudimi v r. 2010 zasloužili zdejší lékaři MUDr. Marie Blažková a současný ředitel hospice MUDr. Jiří Košťál (3). Šlo v pořadí o dvanáctý hospic z dnešních patnácti v republice. Většina hospiců má v názvu své patrony - sv. Anežky, sv. Lazara, sv. Josefa, sv. Štěpána, na Sv. Kopečku, sv. Alžběty, sv. Jana Nepomuka Neumanna, sv. Lukáše, Dobrého pastýře. Dnes je slovo hospic běžnější než před několika lety, stále ale umírající i rodinu někdy děsí. Dokonce se příbuzní obávají toto slovo před umírajícím vyslovit. Proto někdy vzhledem k okolnostem radíme jejich blízkým milosrdně používat jiné označení – např. „privátní nemocnice“.

V hospici „Smíření“ v Chrudimi jsem nejprve po dobu jednoho roku sloužila o víkendech. Hospic je nově vybudován, moderně a účelně vybaven, péče o umírající je zde na vysoké úrovni. Při studijním pobytu v Kodani před asi deseti lety nám bylo sděleno, že v Dánsku umírá v nemocnicích 50 % pacientů, v případě onkologických dokonce 60 %. To značí, že není vždy snadné poslední péči o onkologicky nemocného doma zvládnout ani v Dánsku.

Jedním z významů latinského slova „caritas“ je cennost. Toto slovo je transformováno do používaného slova „charita“, které označuje dobročinnost na základě křesťanské lásky k bližnímu. Oblastní charita Pardubice je jednou z 348 farních, městských a oblastních Charit v naší republice (4). Ta pardubická je ve svém regionu patrně nejvýznamnější institucí svého druhu. Jako jediná zde provozuje mobilní hospicovou péči.

Jak mobilní hospicová péče funguje?

Podmínky převzetí pacienta do této péče jsou:

• ukončení onkologické léčby,
• rodina si uvědomuje, že pacient zemře doma,

• nutná přítomnost 24 hodin někoho z rodiny u umírajícího.

Podmínka uvědomění si, že pacient zemře doma, se zdá při vyžádání péče jasná. Bývá ale mnohdy úskalím, neboť toto uvědomění si vyžaduje určitý čas, nelze k němu dojít ze dne na den.

Pacienta pak v jeho domácím prostředí navštíví sestra s lékařem. Zjistíme jeho stav a obtíže - bolest, dušnost, nevolnost, posoudíme mobilitu, stav výživy, hydratace, množství léků, které dosud užívá, psychický stav, nabídneme možnost zapůjčení důležitých pomůcek (polohovací lůžko, oxygenátor, dávkovač anodyn). Dále posuzujeme i vztahy v rodině a možnosti rodiny celodenní péči poskytnout. Sestra domlouvá další návštěvu u pacienta, která může být i vícekrát denně. Na rozdíl od domácí zdravotní péče poskytuje mobilní hospic telefonické konzultace i v noci, dokonce může do rodiny přijet i službu konající sestra. Lékařské návštěvy se dále uskutečňují podle potřeby, konzultace o stavu pacienta a jeho léčbě se dějí telefonicky jak je třeba i vícekrát denně. Předpis analgetik, silných léků proti bolesti, proti zvracení, anxiolytik, antidepresiv ale i tekuté výživy může zařídit náš lékař. Součástí je i infuzní léčba, je-li prospěšná. Charita poskytuje i péči ošetřovatelek, psychologa, sociálních pracovnic.

Terminální (konečná) péče je mnohdy pro rodinu náročná a vysilující fyzicky i psychicky trvá-li více týdnů, a to i v případech kdy rodina pacienta využívá pomoci pracovníků mobilního hospice. Pokud začne pečující vyhlížet hůř než pacient, pak doporučujeme a pomáháme v zařízení hospice lůžkového. Péči mobilního hospice zatím dotovala Charita, takže byla pro rodinu bezplatná. Dnem 1. 1. 2018 vstoupila v platnost Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 353/2017 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018. Tato vyhláška obsahuje ustanovení: „Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu podle seznamu výkonů se hodnota bodu pro tuto odbornost stanoví u dospělých pacientů ve výši 1 Kč po dobu 30 dnů, poté ve výši 0,50 Kč.“

Uvedená odbornost 926 zahrnuje pouze 2 výkony:

80090 – agregovaný výkon domácí paliativní péče – klinicky nestabilní pacient, čas výkonu 1440

80091 – agregovaný výkon domácí paliativní péče – klinicky nestabilní pacient se závažnými symptomy, čas výkonu 1440.

V práci mobilního hospice se setkáváme s úskalími, se kterými se lékaři a sestry pracující v lůžkových zařízeních většinou nesetkali. Za nejnešťastnější považuji, když si rodina umírajícího chce léčbu řídit sama. Problém je obvykle s morfiem, které nechce podat dušnému pacientovi, protože přece morfium je až to poslední a je jen na bolest, a co když si na něj zvykne. Vše je velký omyl. Dušný pacient jinou úlevu od dušnosti než morfium nemá. Morfin snižuje nadměrné dechové úsilí a ventilační reakce na hypoxii a také snižuje úzkost. Tak nevědomky rodina trápí umírajícího postupným udušením se. Doporučuji si přečíst mýty o morfinu (5). Zažíváme i to, že rodina se nedokáže smířit s přicházející smrtí a den před ní veze umírajícího na kliniku, zda by se přece jen něco nedalo udělat. Nechutenství je známkou odcházejícího života, ale my zdraví to nedokážeme pochopit a trápíme se zbytečně tím, že umírající nejí. Nevyhneme se ale ani stížnostem obvykle z té strany rodiny, která se o umírajícího vůbec nestarala. Jindy ale zažíváme společně s rodinou chvíle oddané lásky, kdy si muž vezme umírající ženu, aby se mohl postarat o její nezletilé dítě.

Umírání je dnes už frekventovanější téma, smrt totiž k životu patří. MUDr. Marie Svatošová pronesla neobyčejně pravdivou větu „ ... někdy je zdravější umřít.“

Na závěr mi dovolte ještě citáty k zamyšlení:

„To nejtěžší je správně zemřít. Je to zkouška, jíž nikdo neunikne. Modli se i ty o sílu pro tuto zkoušku.“

„Kdo nikdy netrpěl, neví jak utěšit.“

„Nehledej smrt, smrt si tě najde. Ale hledej cestu, která činí ze smrti naplnění.“

(Dag Hammarskjöld, 1905-1961, švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník OSN)

 

Odkazy:

1. http://www.hospice.cz/

2. https://www.paliativnimedicina.cz/

3. http://www.smireni.cz/

4. http://pardubice.charita.cz/

5. http://www.umirani.cz/rady-a-informace/myty-o-opioidech

 

Článek převzat z:https://www.multiscan.cz/novinky/mobilni-hospic-forma-paliativni-pece-1423