Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
1. června 2021 Domácí hospic

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu projektu „Domácí hospic Andělů strážných - domácí hospicová péče Oblastní charity Pardubice“ díky kterému se nám podařilo pořídit dvě polohovací lůžka k pomoci umírajícím. 

Vojtěch Gottwald

fundraiser, péče o dárce
Tel.: 733 161 618 E-mail: 2hGD~Zb-VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj