Vánoční benefiční koncert * 17. prosince od 18 hodin
30. listopadu 2022 Benefiční akce

Vánoční benefiční koncert * 17. prosince od 18 hodin

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na Vánoční benefiční koncert v sobotu 17. prosince od 18 hodin do chrámu Československé církve evangelické v Hronovické ulici. České i zahraniční adventní a vánoční písně si budete moci poslechnout v podání Ondřeje Pavláka Zahaluka, Adély Krátké (Adela Ide), Rosi Krátké a Dětského sboru Rosa ze ZŠ Josefa Ressla a několik klavírních skladeb v podání Lukáše Zahaluka.

Dobrovolné vstupné podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice. Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity ve svém poděkování uvedla: „Jsem moc ráda, že po kovidové pauze, kdy jsme museli překládat či úplně rušit mnoho benefičních akcí, můžeme s pomocí umělců, kteří pro nás koncert pořádají již podruhé za sebou, upozornit na existenci služby domácího hospice a získat tak prostředky na její provoz.“

Marie Hubálková dodává: „Domácí hospic pardubická Charita poskytuje v domácnostech pacientů prostřednictvím multidisciplinárních týmů středisek v Holicích a Pardubicích. Pacientům v terminálních stadiích nemoci a jejich blízkým jsou k dispozici odborní lékaři, zdravotní sestry, psychologové, sociální a další pracovníci Charity, duchovní. Péče je poskytována zdarma a k dispozici jsou i další charitní služby – půjčovna kompenzačních pomůcek, pečovatelská služba, terénní a pobytové odlehčovací služby a Ambulance paliativní medicíny. Statistiky uvádějí, že více než osmdesát procent z nás si přeje zemřít doma v kruhu svých nejbližší. Doufám, že i tato krásná benefiční akce nás společně posune zpět k přirozenému běhu života a pomůže nám vrátit umírání domů.“  

Pro Ty, kteří se z různých důvodů nebudou moci této benefiční akce účastnit osobně, je opět připraven přímý přenos koncertu:

 

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p