V sobotu 1. října na čtvrtý ročník charitní Poutě lidí dobré vůle za umírající, trpící a nemocné opět vyrazili pěší a cyklističtí poutníci z Pardubic a Chrudimi. Pro ty, kteří by náročnou cestu nezvládli, byl vypraven také speciální autobus do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, kde mohli poutníci a návštěvníci mše svaté prostřednictvím lístků odevzdat Boží milosti své individuální prosby za zdraví svých blízkých či poděkovat za péči charitních sester, pečovatelek, lékařů a sociálních pracovníků. 

Letošní ročník milého setkání věřících, klientů a pracovníků pardubické Charity byl o to významnější, že letos Oblastní charita Pardubice oslavila již 30 let své existence.

Poutní mši svatou celebroval generální vikář Královéhradecké diecéze Jan Paseka spolu s otci Tomášem Kvasničkou z Římskokatolické farnosti Pardubice a Stanislavem Tomšíčkem z Římskokatolické farnosti Vysoké Mýto. Letošní program poutě byl rozšířen o poděkování osmi pracovníkům pardubické Charity, kteří se zasloužili o její rozvoj. Na programu vedle koncertu smíšeného pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka bylo slavnostní vypuštění holubice jako symbolu modliteb a proseb poutníků a poté následovalo společenské setkání.

Další fotografie v galerii

Ředitelka pardubické Charity Marie Hubálková při příležitosti jubilea pardubické Charity ve svém pozdravu poutníkům zdůraznila: „Spolu s charitními kolegyněmi a kolegy zde chci především děkovat Bohu za to, že nám celá ta léta žehnal, že nás vedl. Děkuji za všechny zaměstnance, klienty, pacienty, děkuji za všechny naše projekty, které se vydařily a díky kterým můžeme pomáhat potřebným, za všechno dobro, u kterého jsme mohli být.“ 

A dodala: „Přišli jsme také prosit za naši Charitu, aby nás Bůh vedl, za její další léta. Prosíme o boží požehnání, ať jsme tím světlem, kterým máme být a nacházíme dostatek kolegyň a kolegů, kteří v pacientech, klientech nacházejí Boha, lásku, a kterým tato práce dává smysl, naplňuje je a přináší jim radost. Ať dokážeme být perem v ruce boží a zde u Panny Marie Pomocnice křesťanů prosíme o její přímluvu.“

Ocenění osmi pracovníků pardubické Charity:   

 

Doprovodný program - koncert smíšeného pěveckého sboru Salvátor z Chrudimi pod vedením Tomáše Židka, přednášku Františka Jiráska o historii poutního místa i samotnou mši svatou obětovanou na úmysly poutníků mohli zájemci sledovat rovněž v přímém přenosu na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice:

Vypouštění holubičky:

 

Děkujeme Technickým službám Města Luže za přípravu zázemí pro společenské setkání, Zahradnictví Mikan z Chrudimi za darované květiny, panu Kaplanovi z Rovně za let holubičky, za zapůjčení gastro příslušenství panu Františkovi Rybkovi z Bistra Real, panu Jagobovi z firmy dapin.cz za výrobu odznaků pro oceněné.