Postní almužna 2021
17. února 2021 Benefiční akce

Postní almužna 2021

I letos zveme k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během postní doby odřekneme, můžeme vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným.

Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.

Postničky k dostání ve farnostech k vytištění z obrázku a také na dispečinku Oblastní charity Pardubice V Ráji 732 v Pardubicích.

postnička