Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center a pobytových odlehčovacích služeb
8. září 2022 Benefiční akce

Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center a pobytových odlehčovacích služeb

Den Charity, celorepubliková akce pořádaná Charitou Česká republika u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, je každoroční oslavou péče o potřebné, sounáležitosti s bližními i oslavou práce pečovatelek, sester, sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců Charity.

V této době tradičně Oblastní charita Pardubice zve na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži. Při této příležitosti v sobotu 1. října pardubická Charita oslaví také již 30 let svojí existence. Pouť bude zakončena mší svatou obětovanou na úmysly poutníků, kterou bude celebrovat Mons. Jan Paseka, generální vikář Královehradecké diecéze. Mše bude vysílána také živě, stejně jako koncert pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka.

Účastníci poutě se mohou těšit na společné posezení a v programu pamatujeme také na děti. Pro zájemce, kteří by náročnou cestu nezvládli, bude vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. (Kontakt - Vojtěch Gottwald * gottwald@charitapardubice.cz * 733 161 618)

Své prostory u příležitosti Dne Charity otevřou široké veřejnosti také rodinná centra v Holicích a v Luži.

Rodinné centrum DaR na 22. září od 15 do 17 hodin připravilo odpoledne s bohatým programem pro děti i dospělé, který hravou formou příchozí seznámí s prací Charity. Akce v Luži je tradičně spojena s „Bazárkem dětského oblečení“, kde nesměněné či neprodané oblečení bude možné darovat do sociálního šatníku pardubické Charity.

Holické Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek přivítá příchozí v úterý 27. září od 8 do 17 hodin a nabídne informace o programech pro děti, dospělé i seniory s možností prohlídky centra a návštěvy dopolední volné herny.

Seznámit se s nabídkou služeb bude možné i v pobytovém středisku Odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích od 11 do 17 hodin 22. září. Toto charitní středisko na faře v Třebosicích nabízí „odlehčení“ pečujícím, kteří mohou své blízké na potřebný čas (od jednoho noclehu až na dobu tří měsíců) svěřit vlídnému a profesionálnímu personálu Charity.

trebosice barák ořez