Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru pro Domácí hospic v Holicích * 19. 11.
9. listopadu 2022 Benefiční akce

Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru pro Domácí hospic v Holicích * 19. 11.

Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice a Městem Holice srdečně zve na Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru 19. listopadu od 16 hodin do kostela svatého Martina v Holicích.

Pod vedením Jaroslavy Ševčíkové zazní liturgické písně a koledy. Dobrovolné příspěvky návštěvníků podpoří domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice, která poskytuje terénní služby v domácnosti pacientů a jejich blízkých prostřednictvím dvou středisek v Pardubicích a Holicích.

Domácí hospic Andělů strážných spolu s Ambulancí paliativní medicíny sídlí v holické poliklinice. Členové multioborového hospicového týmu odsud vyjíždějí do domovů pacientů v pokročilých a konečných stadiích onkologických a neonkologických onemocnění do více než 30 km vzdálených obcí. Péče lékařů, zdravotních sester, psychologů, psychiatrů, duchovních, sociálních pracovníků a pečovatelek je poskytována bezplatně.

Jak říká Markéta Vašková, vrchní sestra holického Domácího hospice Andělů strážných: „Velice si vážíme každé podpory, která nám umožňuje poskytovat péči nejen stále většímu počtu pacientů a jejich rodin, ale zároveň nám pomáhá v rozvoji kvality poskytované péče. Za poslední období se nám například podařilo vybavit domácí hospic přenosným ultrazvukem, který umožňuje v domácím prostředí pacientů provádět úkony, kvůli kterým by jinak museli do nemocnice, naše služby jsme rozšířili o odbornou lékařskou péči paliativní ambulance. Těší nás, že za podpory Města Holic jsme mohli uspořádat odborný kongres paliativní medicíny, stejně jako vzrůstající povědomí o možnostech hospicové péče v domácím prostředí mezi lékaři i širokou veřejností.“

Pro Ty, kteří se z různých důvodů nebudou moci této benefiční akce účastnit osobně, je připraven přímý přenos koncertu:

Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru z Rychnova nad Kněžnou na podporu domácí hospicové péče v Holicích je opakovanou akcí. Hudební pozvánku v podobě písně Růžička z minulého koncertu si můžete poslechnou na YouTube kanálu Oblastní charity Pardubice. Těšíme se na Vás.

Růžička z minulého koncertu v podání Prausova pěveckého sboru z Rychnova nad Kněžnou.

 

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p