7. charitní ples pro Domácí hospic
27. února 2020 Benefiční akce

7. charitní ples pro Domácí hospic

Návštěvníky 7. charitního plesu, nad kterým tradičně převzal záštitu první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, přivítala ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková a Aneta Maclová, ředitelka Diecézní katolické charity Hradec Králové a zúčastněné pozdravila i senátorka Miluše Horská. 

Za krásné předtančení děkujeme Radce Šobové a Petrovi Novotnému, stejně jako dámám ze skupiny H11 Tanečního studia Hroch. K tanci a poslechu hrála opět kapela The Five Band pod vedením Ondřeje Šika. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří zajišťovali chod této přátelské benefiční akce, jejíž výtěžek podpoří Domácí hospicovou péči poskytovanou Oblastní charitou Pardubice umírajícím a jejich rodinám prostřednictvím středisek v Pardubicích a Holicích.Děkujeme všem dárcům, kteří věnovali hezké ceny do bohaté tomboly.

Více o domácí hospicové péči na https://hospicpardubice.cz/

Bc. Jan Lohynský

PR pracovník
Tel.: 775 296 842 E-mail: 5eBra.icf7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p