6. charitní ples pro Domácí hospic  
4. března 2019 Benefiční akce

6. charitní ples pro Domácí hospic  

V sobotu 2. března se pod záštitou vicehejtmana Pardubického kraje Romana Línka konal již 6. charitní ples, přátelská benefiční akce na podporu Domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice. Podpořit úsilí pardubické Charity a vyjádřit uznání jejím zaměstnancům přišla i senátorka Miluše Horská a poslanec Marek Výborný.

Jak uvedla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková: „Bez okázalé publicity poskytujeme služby domácí hospicové péče více než 26 let a v posledních době si stále více uvědomuji, že je nutné o službě umírajícím a jejich rodinám veřejně mluvit a jsem ráda, že na letošní ples přišlo také hodně mladých lidí.“

Domácí hospicová péče je bezplatnou službou umírajícím a jejich blízkým, která je hrazena ze zdravotního pojištění jen částečně, proto Oblastní charita Pardubice pořádá benefiční akce a oslovuje dárce. Letošní charitní ples vynesl přes 55 tisíc korun a podpoří tak domácí hospicovou péči charitních středisek v Pardubicích a Holicích, které ročně poskytnou péči zhruba stovce klientů.

Video z akce zde.