Sbírka školních potřeb

Pro školou povinné děti klientů Služeb pro rodiny s dětmi Oblastní charita Pardubice tradičně pořádá materiální a  finanční Sbírku školních potřeb. Děkujeme všem, kteří v  minulosti pomohli dětem ze sociálně znevýhodněných rodin se školní výbavou. Nové i použité, zachovalé školní pomůcky můžete osobně přinést na  dispečink Oblastní Charity Pardubice v  ulici v  Ráji ve  všední den od  7 do  15 hodin.

Dle sociálních pracovnic Služeb pro rodiny s  dětmi uvítáme zejména: aktovky pro kluky a batohy pro starší děti, penály prázdné i vybavené,  tempery, palety, sady štětců, gumovací pera, suché a  olejové pastely, pastelky, kružítka, nůžky, mazací tabulky, gumovací fólie, sady pravítek, desky na písmenka a číslice, tvrdé desky na sešity a další.

Pro ostatní speciální pomůcky uvítáme finanční příspěvek na  sbírkovém účtu 2800235245/2010, do  poznámky sbírka školních potřeb.

Mgr. Radka Siváčková, DiS.

Tel.: 731 632 893, 461 100 445
sociální pracovnice sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a služeb pro pěstouny