12. února 2016 Benefiční akce

3. charitní ples spojil příležitost k dobrému skutku s dobrou zábavou

V pátek 5. února proběhl již třetí ples pořádaný Oblastní charitou Pardubice. Výtěžek z této benefiční akce činí 25 tisíc korun.

Tohoto výsledku jsme dosáhli díky dárcům, kteří věnovali pardubické Charitě občerstvení a dary do tomboly, kterých se letos sešlo úctyhodných 280. „Nedílnou součástí plesu jsou dobrovolníci z řad zaměstnanců, přátel a sympatizantů naší organizace. Díky jejich obětavé práci jsme zvládli celý průběh plesu bez dalších výdajů,“ sdělil Mgr. Vojtěch Homolka, koordinátor dobrovolníků Oblastní charity Pardubice. Dalším příspěvkem byla dvě předtančení bez nároku na honorář. Oblastní charita Pardubice všem dárcům a dobrovolníkům srdečně děkuje.

Výtěžek ze vstupného, prodaného občerstvení, tomboly a dobrovolných příspěvků vybraných v průběhu plesu je určen na domácí hospicovou péči. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka. Oblastní charita Pardubice tento způsob péče poskytuje již od roku 1992. Svoji činnost zaměřuje na pomoc seniorům, aby i v nejtěžších chvílích života mohli zůstat v důvěrně známém prostředí svého domova obklopeni blízkými.