Pobytové odlehčovací služby v Třebosicích


  • Tel.: 733 161 622
 
ambulantní služba: Devotyho 1, Mikulovice, pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice, 530 02 Vedoucí služby: Bc. Petra Průšková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: pobytové, terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

doprava uživatelů speciálně upraveným automobilem, další služby dle možností Charity

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Petra Průšková - vedoucí zařízení Nikola Poláková - pracovník sociálních služeb Bc. Nicol Riegerová, DiS. - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS