Pobytové odlehčovací služby v Pardubicích


  • Tel.: 735 726 954, 731 630 668
 
ambulantní služba: Devotyho 1, Mikulovice, pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice, 530 02 Vedoucí služby: Bc. Robert Vítek - vedoucí Charitních pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

    


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Robert Vítek - vedoucí Charitních pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice
Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS